Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pembantu Tadbir Kanan

Puan Suriani Mohd Lahuri

 •  
 •  03-89214198
 •  suriani@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Kewangan, Prasarana, Perubatan, Pensyarah Sambilan, Surat Jaminan (GL)

Puan Dalita Binti Hop

 •  
 •  0389215683
 •  dalita@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Kewangan Penyelidikan, Penyewaan Mesin Penyalin, Prasarana

Encik Ishak Selamat

 •  
 •  03-89214538
 •  ihks@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Program Kerja Kursus ( Ijazah Sarjana Sains Sosial dan Ijazah Sarjana Sastera : Asia Timur, Pengurusan Persekitaran, Psikologi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Industri & Organisasi, Analisis Strategi, Pengajian Bahasa Inggeris Paskakolonial)

Puan Halizawati Mohd Zaid

 •  
 •  03-89215144
 •  lizawati@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pelantikan Pemeriksa Luar dan Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah/Sarjana (Tesis), Pengurusan VIVA dan Senat Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah