Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Penolong Jurutera

Encik Mohamad Nashrique Hamid

Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian


Encik Mohd Mazlan Mat Sout

Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian