Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Penolong Jurutera

Encik Mohamad Nashrique Hamid

  •  
  •  03-89214252
  •  erique@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian

Encik Mohd Mazlan Mat Sout

  •  
  •  03-89214252
  •  mohdmazlan@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian