Norma Baharu COVID-19: Persepsi Industri Terhadap Kebolehpasaran Graduan Universiti

Dimaklumkan bahawa Fakulti Sains dan Teknologi akan mengadakan forum atas talian bertajuk Norma Baharu COVID-19: Persepsi Industri Terhadap Kebolehpasaran Graduan Universiti. Butiran forum seperti berikut:

Tarikh: 11 Jun 2020 (Khamis)
Masa: 10.00 pagi – 12.30 tengahari
Tempat: Aplikasi Zoom

Pendaftaran awal boleh dilakukan melalui pautan ini https://forms.gle/yLohVtru6SZiq4Xf9. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Sekretariat Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat FST melalui alamat e-mel: hejimfst@ukm.edu.my.

Terbuka kepada semua yang berminat!