Pembukaan Permohonan Dana Cabaran Perdana (DCP) Tahun 2018

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Dana Cabaran Perdana (DCP) bagi tahun 2018 mulai 3 Ogos 2018 sehingga 3 September 2018.  Setiap permohon perlu memenuhi kriteria dan tema yang telah ditetapkan.

Permohonan projek adalah secara atas talian melalui Sistem SMPU (http://www.ukm.my/smpu/). Ketua Program diminta untuk menghantar sebanyak 2 salinan bercetak (hardcopy) dan satu salinan softcopy Borang Permohonan Program DCP ke Pusat IDEA UKM. Borang boleh dimuat turun melalui laman web CRIM dan IDEA atau seperti pada Lampiran . Sebarang permohonan yang tidak memenuhi kriteria dan garis panduan akan DITOLAK.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai geran ini, sila hubungi pegawai IDEA, Puan Nor Eloni Nor Azmi di talian 03-8921 4820.