Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian #

RINGKASAN PROGRAM

Program Sarjana Muda Farmasi dengan Kepujian dijalankan bagi memberi latihan profesional bagi ahli farmasi masa hadapan secara sepenuh masa. Farmasi adalah bidang multidisplin  yang menyatukan pengetahuan sains perubatan dan kesihatan, kimia ubat-ubatan, perumusan ubat-ubatan, dan pencegahan dan pengurusan penyakit dalam penjagaan pesakit. Selain pengetahuan asas yang berkenaan, pada tahun-tahun seterusnya anda juga akan mempelajari proses pembuatan ubat, kaedah untuk menganalisis kualiti produk ubat, pendekatan dalam pengurusan terapi ubat pesakit, dan menjalankan penyelidikan. Dalam latihan tahun akhir, anda akan menjalani latihan sebenar berdasarkan pengalaman dalam pengilangan produk farmaseutikal, pengurusan perniagaan farmasi, penyampaian perkhidmatan farmasi di hospital dan kedai komuniti, pengurusan terapi pesakit sebenar dan penerapan polisi yang berkaitan dengan farmasi di mana semua ini akan melengkapkan anda dengan kemahiran pengurusan ubat yang berkualiti yang memberi tumpuan kepada penjagaan pesakit yang berkualiti.

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

 Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 di peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi;
 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Physics / Engineering Physics

  atau

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Biology; dan

 • mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memiliki Diploma Sains atau Diploma Kejuruteraan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.33;

atau

Pencapaian minimum bagi calon lulusan diploma hendaklah mendapat Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) berikut:

 • Diploma Sains – 3.00 dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan;

  atau

 • Diploma Kejuruteraan – 3.00 dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan;

dan

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Additional Mathematics

 • Physics / Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau

Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM (Sains dan Teknikal) / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Physics / Engineering Physics

  atau

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 • Chemistry / Engineering Chemistry

 • Biology; dan

 • mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  • Physics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau


Calon General Certificate of Education (GCE) / Advanced Levels

Lulus* tiga (3) mata pelajaran dengan memperoleh 9 mata minimum dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics

 • Physics

*Gred A hingga D sahaja

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau

Calon International Baccalaureate (IB)

Memperolehi 25 mata minimum dengan sekurang-kurangngnya Gred 3 di peringkat “Higher Level (HL)” untuk mata pelajaran berikut:

• Physics
Mana-mana Satu (1) mata pelajaran lain

dan

Sekurang-kurangnya Gred 3 untuk peringkat “Higher Level” atau Gred 5 untuk peringkat “Standard Level” untuk mata pelajaran berikut:

• Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

SYARAT KHAS PROGRAM

STAM

APEL (A)

TIDAK DITAWARKAN KEPADA CALON STAM

 Permohonan terbuka kepada warganegara Malaysia dan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat;
 

dan

Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan;

dan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM (Aliran Sains / Vokasional) dalam mata pelajaran berikut:

• Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya satu (1) kredit dan lulus dua (2) bagi mana-mana mata pelajaran berikut pada peringkat SPM (Aliran Sains / Vokasional):

 • Additional Mathematics

 • Physics

 • Chemistry

 • Biology

 • Lukisan Kejuruteraan

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

8

 1,200

 340

 700

 2,240

 1,040

9,520

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 5331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603-8925 1391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?

LMCK1621 Ethical and Professional
LMCE1042 Breakthrough English
LMCE1062 Academic Interactions (MUET Band 2 & 3)
LMCE1072  Academic Literacy (MUET Band 4,5 & 6)
KKMM1413 Introduction to Electrical and Electronics
Engineering
KKMM1613 Science and Engineering Materials
KKMM1913 Engineering Design Graphic
LMCSXXX2 Open CITRA courses
KKKQ1123 Engineering Mathematics I (Vector Calculus)
LMCW1022 Entrepreneurship and Innovation Base
LMCE1062 Academic Interactions (MUET Band 2 & 3)
Foundation English (MUET Band 1)
KKMM1333 Engineering Statics
KKMM1423 Computer Programming
KKMM1623 Materials Selection and Performance
KKKQ1223 Engineering Mathematics II (Linear Algebra)

LMCW2143/ LMCMXXX3 Philosophy and current issues
KKMM2072 Integrated Project
KKMM2233 Thermodynamics
KKMM2453 Mechanical and Electrical Engineering Tools
KKMM2613 Mechanic of Materials
KKKQ2123 Engineering Mathematics III (Differential Equation)
LMCW2153/ LMCWXXX3 Islamic and Asian Civilisation
LMCE2082 Pro Talk English (MUET Band 1, 2 & 3)
LMCE2092 Speak To Persuade (MUET Band 4, 5 & 6)
KKMM2223 Fluid Mechanics
KKMM2423 Engineering Dynamics
KKMM2443 Analysis of Mechanical Components
KKMM2913 Computer Aided Application
KKKQ2023 Engineering Statistics

KKKF3283 Engineering Ethics and Technological Advancement
KKMM3043 Numerical Methods
KKMM3253 Thermal Engineering
KKMM3453 Measurement and Instrumentation
KKMM3833 Manufacturing Processes
KKMM3953 Engineering Design and Manufacture I
KKMM3223 Fluid Dynamics
KKMM3473 System Dynamics and Control Engineering
KKMM3423 Mechanical Vibration
KKMM3483 Machinery and Electric Power
KKMM3963 Engineering Design and Manufacture II
LMCRXXX4 Courses outside of faculty (Free Flow)

KKMM4082 Research Project I
KKMM4XX3 Guided Elective I
KKMM4XX3 Guided Elective II
KKMM4XX3 Guided Elective III
KKMM4XX3 Open Elective II
KKMM5XX3 Open Elective II
KKKF4XX3 Open Elective II
KKMM4XX3 Open Elective II
KKKM5XX3 Open Elective II
KKKF4XX3 Open Elective II
KKKF3103 Project Management
LMCE3051 Let’s Get Talking (MUET Band 1)
LMCE3061 Corporate Storytelling (MUET Band 2 & 3)
LMCE3071 Professional Communication (MUET Band 4,5,6)
KKMM4064 Research Project II
KKMM4063 Engineering Economy
KKMM4823 Production Planning and Control
KKMM4XX3 Open Elective II
KKMM5XX3 Open Elective II
KKKF4XX3 Open Elective II
KKMM4XX3 Open Elective II
KKMM5XX3 Open Elective II
KKKF4XX3 Open Elective II

Kenali Fakulti

Kampus UKM Bangi terletak kira-kira 20 km dari ibu kota Kuala Lumpur. Bandar Baru Bangi di mana UKM berada, juga dikenali sebagai “Bandar Pengetahuan” kerana ia juga merupakan rumah bagi universiti lain termasuk Universiti Tenaga Nasional, Universiti Putra Malaysia dan Infrastructure University. 

Bandar ini dihubungkan dengan baik kerana terdapat laluan kereta api ke bandar sama ada dengan perkhidmatan Komuter atau Mass Rapid Transit (MRT). Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina menawarkan kehidupan kampus yang sihat kerana persekitarannya yang tenang, sesuai untuk aktiviti akademik dan juga cuti hujung minggu.

Maklumat Fakulti

Kampus : Bangi, Selangor
Fakulti : Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Ijazah : Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian #
Tempoh : 4 Tahun

Hubungi :
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-8911 8005/8001
Faka: +603-8925 2546
Emel: fasyasulaiman@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/jurutera

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik