Halaman Utama

Sorotan Penyelidikan UKM

Data Analitik

1895 +

Jumlah Penyelidik UKM

2518 +

Jumlah Penyelidikan

17078

Penyelidikan Berimpak Tinggi

837651

Petikan

150

Paten

5475

Kolaborasi

Nota : Jumlah penerbitan adalah berdasarkan rekod 5 tahun terkini. Jumlah penyelidikan adalah berdasarkan rekod geran berstatus aktif.

Alamat

Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia