Search
Close this search box.

Peta Kampus

Petunjuk

f1. Fakulti Pengajian Islam
f2. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
f3. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
     Pusat Pembangunan Keusahawanan dan EKS (UKM-CESMED)
f4. Fakulti Sains dan Teknologi
f5. FST - Komplek Makmal Tumbuhan
f6. Pusat GENIUS@Pintar Negara
f7. FST - Makmal Haiwan
f8. FST - Makmal Bioserasi
f9. FST - Makmal Molekular Biologi dan Unit Mikroskop Elektronik
f10. Bangunan Sains Nuklear
f11. FST- Makmal GCMS
f12. Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA UKM)
f13. Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik (PPBL)
f14. Fakulti Pendidikan
f15. Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
f16. Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (Bangunan Baru)
f17. UKM - Mercator Office
f18. Fakulti Undang-Undang
f19. Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
i2. Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan (UKM-GSB)