NC-updated2022

Naib Canselor

YBhg. Profesor Dato’ Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman

DBNS., Geospatialis (Gs.)., P.Tech., BA (Hon) (UKMalaysia),. M.Sc (Manchester Univ)., Ph.D (Newcastle Upon Tyne Univ)., Doctor Honoris Causa (Universitas Muslim Indonesia)

Tel: +603-8921 5001 | Faks: +603-8921 4242 | Emel: ncukm@ukm.edu.my

Sejenak Minda

SMS1

Tonton Siri 1

SMS4

Tonton Siri 4

WhatsApp Image 2021-09-27 at 8.34.34 PM

Tonton Siri 7

Sejenak Minda 10

Tonton Siri 10

SMS2

Tonton Siri 2

SMS5

Tonton Siri 5

Sejenak Minda 8

Tonton Siri 8

SJ11

Tonton Siri 11

SMS3

Tonton Siri 3

SejenakMindaS6

Tonton Siri 6

Sejenak Minda 9

Tonton Siri 9

SJ12

Tonton Siri 12

Buku Syarahan Naib Canselor

Lembayung TERAS menjelaskan tentang nilai dan prinsip yang menjadi tunjang kepada perancangan dan pelaksanaan tanggungjawab warga UKM. Nilai dan prinsip ini harus ada dalam semua kebitaraan dan prakarsa UKM yang kemudiannya menjadi asas kepada perancangan strategik, pembinaan gerak kerja dan penentuan Indeks Pencapaian Utama atau KPI. Ini bertujuan untuk menghasilkan warga UKM yang berpegang kepada Falsafah Universiti dalam melaksanakan misi dan visi UKM.

Pernyataan Visi UKM menyatakan bahawa UKM bertekad menjadi universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamik, berilmu dan berakhlak mulia. Pernyataan Misi UKM pula menyatakan bahawa UKM menjadi universiti terpilih yang memartabatkan bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan. Visi dan Misi ini memberi panduan kepada warga UKM untuk menentukan hala tuju, menyususun keutamaan, merangka strategi dan menilai keberkesanan dalam semua aspek kemajuan UKM.

Bagi mencapai tekad ini, TERAS yang menjadi nilai dan prinsip kebitaraan dan prakarsa kepada Visi dan Misi UKM menjelaskan tentang kepentingan Bakat (Talent), Etika (Ethics), Memperkasakan (Revitalise), Ketangkasan (Agile) dan Roh (Soul) sebagai lembayung kepada pembangunan universiti.