Search
Close this search box.

Lembaga Pengarah UKM

Keahlian

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohamad Abd. Razak

Pengerusi Lembaga Pengarah UKM

Prof. Dato' Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman

Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof. Dr. Azlinda Azman

Wakil Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia

Mrs. Habshah Ali

Wakil Kementerian Kewangan Malaysia

Dato’ Dr. Mohd Zaidi Md Zain@Zakaria

Wakil Masyarakat

Prof. Dr. Bariah Mohd Ali

Wakil Senat

Datuk Johan Idris

Wakil Sektor Swasta

Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie

Wakil Sektor Swasta

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Morshidi Sirat

Wakil Sektor Swasta

Dato’ Yeow Wah Chin

Wakil Alumni Universiti

Prof. Dr. Mohamad Tajuddin Haji Mohamad Rasdi

Wakil Berpengetahuan dan Berpengalaman

En. Ahmad Rizal Adnan​

Ahli Ganti Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia

En. Mohammad Khairul Nazri Ghazali

Wakil Ganti Kementerian Kewangan Malaysia

Ex-Officio

Prof. Dr. Abdul Halim Abdul Gafor

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Akademik dan Antarabangsa

Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Penyelidikan dan Inovasi

Prof. Madya Dr. Mohd Suzeren Md Jamil

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni

Prof. Dato’ Ts. Dr. Norazah Mohd Nordin

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat

En. Mohd Azli Mohd Kasirun

Bendahari

Prof. Dr. Salawati Mat Basir

Penasihat Undang-Undang

Dato’ Dr. Syed Kamarudin Hj. Sadakkuthulla

Pendaftar
(Setiausaha)