Lembaga Pengarah UKM

Keahlian

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohamad Abd. Razak

Pengerusi Lembaga Pengarah UKM

Prof. Dato' Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman

Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

Dato' Mohd Zafir Ibrahim

Wakil Kementerian Kewangan Malaysia

Dato’ Dr. Mohd Zaidi Md Zain@Zakaria

Wakil Masyarakat Setempat

Prof. Dr. Bariah Mohd Ali

Wakil Senat

Dato' Sri Amrin Haji Awaluddin

Wakil Sektor Swasta

Datuk Johan Idris

Wakil Sektor Swasta

Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie

Wakil Sektor Swasta

Dato’ Yeow Wah Chin

Wakil Alumni Universiti

En. Ahmad Rizal Adnan​

Ahli Ganti Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia

Ex-Officio

Prof. Dr. Mohammad Kassim

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Akademik dan Antarabangsa

Prof. Dato’ Ts. Dr. Norazah Mohd Nordin

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat

Prof. Madya Dr. Mohd Suzeren Md Jamil

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni

Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Penyelidikan dan Inovasi

Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir

Penasihat Undang-Undang

En. Mohd Azli Mohd Kasirun

Bendahari

Dato’ Dr. Syed Kamarudin Hj. Sadakkuthulla

Pendaftar
(Setiausaha)