Lembaga Pengarah UKM

Keahlian

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohamad Abd. Razak

Pengerusi Lembaga Pengarah UKM

YBhg. Profesor Dato' Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman

Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Husaini Omar

Wakil Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia

Dato' Mohd Zafir Ibrahim

Wakil Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. Sukiman Sarmani

Wakil Masyarakat Setempat

YBhg. Dato' Sri Amrin Haji Awaluddin

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Datuk Johan Idris

Wakil Sektor Swasta

YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin

Wakil Alumni Universiti

Puan Musliati Moslimin

Wakil Berpengetahuan dan Berpengalaman

Encik Ahmad Rizal Adnan​

Ahli Ganti Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia

Ex-Officio

YBhg. Prof. Dr. Mohammad Kassim

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Akademik dan Antarabangsa

YBhg. Prof. Dato’ Ts. Dr. Norazah Mohd Nordin

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat

YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd Suzeren Md Jamil

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani

Timbalan Naib Canselor
Hal-Ehwal Penyelidikan dan Inovasi

Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir

Penasihat Undang-Undang

En. Mohd Azli bin Mohd Kasirun

Bendahari

Dato’ Dr. Syed Kamarudin bin Sadakkuthulla

Pendaftar
(Setiausaha)