Search
Close this search box.

Program Prasiswazah

Pusat Pengurusan Akademik
Tel: +603 8911 8463 / 8464 / 8465
Faks: +603 8921 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad@ukm.edu.my

Program Siswazah

Pusat Pengurusan Akademik
Tel: +603 8911 8468/ 8389
Faks: +603 8911 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad@ukm.edu.my

MBA and DBA @ UKM

Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan – UKM-GSB
Tel: +603 8921 5782
Faks: +603 8921 3161
Laman web: gsb.ukm.my
Emel: admission_gsb@ukm.edu.my

Pengajian Lanjutan, Pembelajaran Jarak Jauh & Pelajar Antarabangsa

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (UKMShape)
Tel: +603 8921 5331 / 3546
Faks: +603 8925 1391
Laman web: www.ukm.my/ukmshape
Emel: klik di sini

Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)

Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: +603 9145 5555
Faks: +603 9145 6640
Laman Web: https://hctm.ukm.my/en/
Emel: prohukm@ppukm.ukm.edu.my

Hospital Tunku Ampuan Besar Tuanku Aishah Rohani, Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM (HPKK)

Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak
56000 Cheras, Kuala Lumpur, MALAYSIA

Tel: +603 9174 8888
Laman Web: https://www.hpkk.ukm.edu.my/

Jaringan Industri dan Komuniti

Pusat Jaringan Industri dan Komuniti
Tel: +603 8921 4655
Laman Web: https://www.ukm.my/i-kom/
Emel: pgh-ikom@ukm.edu.my

Mobiliti & Jaringan Kerjasama

Pusat Hubungan Antarabangsa – UKM-Global
Tel: +603 8921 4188 / 4187
Faks: +603 8925 4890
Laman web: www.ukm.my/pha
Emel: oir@ukm.edu.my

Penyelidikan

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi
Tel: +603 8921 3095 / 3096
Faks: +603 8925 4550
Laman web: research.ukm.my/
Emel: drmc@ukm.edu.my

Alumni

UKM Alumni
Tel: +603 8921 3147
Faks: +603 8925 5452
Laman web: www.ukm.my/alumni
Emel: ppalumni@ukm.edu.my

Perpustakaan

Perpustakaan Tun Seri Lanang
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
Tel: +603 8921 3446
Faks: +603 8925 6067
Telegram/ Whatsapp: +019 204 5652
Laman Web: www.ukm.my/ptsl
Emel: helpdeskptsl@ukm.edu.my

Jabatan Pendaftar

Jabatan Pendaftar
Aras 5, Bangunan Canselori
43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
Tel: +603 8921 4888
Laman Web: www.ukm.my/pendaftar
Emel: pdftar@ukm.edu.my

Jabatan Bendahari

Jabatan Bendahari
Aras 4, Bangunan Canselori
43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
Tel: +603 8921 8185/ 4830/ 3399
Faks: +603 8921 4097
Laman Web: www.ukm.my/bendahari
Emel: bndahari@ukm.edu.my

Hal-Ehwal Korporat

Pusat Komunikasi Korporat
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
Tel: +603 8921 5333 / 4142
Faks: +603 8921 4097
Laman Web: www.ukm.my/pkk
Emel: pkk@ukm.edu.my

Pertanyaan Am

Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
Tel: +603 8921 5555
Faks: +603 8921 4097
Laman Web: www.ukm.my