Selamat Datang!

Hubungi Kami

Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia
Tel: +603 8921 5555
Faks: +603 8921 4097
Emel: pkk@ukm.edu.my 

Program Prasiswazah

Pusat Pengurusan Akademik
Tel: +603 8911 8463 / 8464 / 8465
Faks: +603 8921 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad@ukm.edu.my

Penyelidikan

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi
Tel: +603 8921 3095 / 3096
Faks: +603 8925 4550
Laman web: research.ukm.my/
Emel: drmc@ukm.edu.my

Program Siswazah

Pusat Pengurusan Akademik
Tel: +603 8911 8468/ 8389
Faks: +603 8911 8471
Laman web: www.ukm.my/akademik
Emel: akad@ukm.edu.my

Industri

Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat
Tel: +603 8921 3032
Faks: +603 8921 4606
Email: tnchejim@ukm.edu.my

MBA and DBA @ UKM

Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan – UKM-GSB
Tel: +603 8921 5782
Faks: +603 8921 3161
Laman web: gsb.ukm.my
Emel: admission_gsb@ukm.edu.my

Antarabangsa

Pusat Hubungan Antarabangsa – UKM-Global
Tel: +603 8921 4188 / 4187
Faks: +603 8925 4890
Laman web: www.ukm.my/pha
Emel: oir@ukm.edu.my

Program Pegajian Berterusan dan Jarak Jauh

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional
Tel: +603 8921 5331 / 3546
Faks: +603 8925 1391
Laman web: www.ukm.my/ukmshape
Emel: pghkmbgn@ukm.edu.my

Alumni

UKM Alumni
Tel: +603 8921 3147
Faks: +603 8925 5452
Laman web: www.ukm.my/alumni
Emel: ppalumni@ukm.edu.my