Pengajaran dan Pembelajaran

Melalui era revolusi Industri 4.0, ledakan teknologi membolehkan pembelajaran ditransformasi kepada pembelajaran yang lebih aktif dan futuristik seterusnya menyediakan graduan untuk perkerjaan masa depan. 

Prasarana yang baik dan pedagogi yang inovatif akan mendorong UKM untuk terus maju.​
Prof. Dato' Dr Mohammad Kassim
Timbalan Naib Canselor , Hal-Ehwal Akademik & Antarabangsa

Waktu Operasi
Isnin – Khamis
8.00 pagi – 1.00 petang
2.00 petang – 5.00 petang

Jumaat
8.00 pagi – 12.15 tengah hari
2.45 petang – 5.00 petang

Sabtu, Ahad & Cuti Umum – TUTUP

Timbalan Naib Canselor
Akademik & Antarabangsa
Aras 6, Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia

Tel: +603 89215016
Faks: +603 89214241
E-mel: tncheaa@ukm.edu.my