Search
Close this search box.

Laporan Tahunan UKM

Laporan Tahunan UKM ini masih dalam tempoh embargo sehingga dibentangkan dalam Parlimen dan hanya boleh diakses oleh pihak tertentu dengan kebenaran.

2022

Maklumat lanjut

En. Muhammad Faris bin Zaharudin
Penolong Pendaftar Kanan
Pejabat Pendaftar
Tel: +603 8921 3671
Emel: muhammadfaris@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/pendaftar