Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Pembangunan)

RINGKASAN PROGRAM

Program Sains Pembangunan adalah program multi disiplin merangkumi ilmu sains sosial, ekonomi, politik, pengurusan dan teknologi. Sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui kuliah, perbincangan, kerja kumpulan, kajian lapangan, latihan praktikal dan latihan industri. Pembelajaran dalam pelbagai pendekatan bertujuan untuk memperkukuhkan teori, praktikal dan kemahiran teknologi pelajar dalam bidang sains pembangunan. Objektif program termasuk; untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dan cekap dalam menyelesaikan masalah pembangunan; untuk memupuk pelajar yang profesional dan beretika dalam pengetahuan pembangunan; untuk mendorong pelajar berdaya saing di peringkat tempatan dan antarabangsal; untuk memastikan pelajar dapat berkomunikasi dengan baik dan beryakinan memimpin kerja berpasukan dan akhirnya untuk melatih pelajar supaya keupayaan mengaplikasikan kemahiran teori dan praktikal dalam bidang pembangunan.

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

 atau

Calon Lepasan STPM (Sastera)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM (Sastera);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM (Sastera) dalam mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi / Perakaunan / Pengajian Perniagaan; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Arab
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu
  • Komunikatif
  • Literature in English
  • Ekonomi
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Perakaunan
  • Pengajian Perniagaan
  • Information and Communications Technology
  • Mathematics M / Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

Keutamaan diberikan kepada calon dalam bidang-bidang berikut:

 • Pentadbiran Perniagaan
 • Perakaunan
 • Urusan Bank
 • Sains Komputer
 • Statistik
 • Perniagaan Tani
 • Perancangan Bandar dan Wilayah
 • Pentadbiran Awam

dan

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

atau

Calon Lepasan STPM (Sains) / Matrikulasi KPM / Asasi – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi;

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Calon Lepasan STPM (Sastera) – BUKAN TAHUN SEMASA

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM (Sastera);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM (Sastera) dalam mata pelajaran berikut:

 • Ekonomi / Perakaunan / Pengajian Perniagaan; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Arab
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Literature in English
  • Ekonomi
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Perakaunan
  • Pengajian Perniagaan
  • Information and Communications Technology (ICT)
  • Mathematics M / Mathematics T

    

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

 
Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

SYARAT KHAS PROGRAM

STAM

APEL (A)

Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

 dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET);

 dan

 Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

TIDAK DITAWARKAN KEPADA CALON SALURAN APEL (A)

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

6

1,200

340

550

2,090

890

6,540

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 5331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603-8925 1391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?
 • Alam, Manusia dan Budaya
 • Ekonomi dan Pembangunan
 • Reruang dan Pembangunan
 • Falsafah dan Teori Pembangunan
 • Komuniti dan Pembangunan
 • Kaedah Penyelidikan
 • Perakaunan dan Kewangan
 • Isu-isu Pembangunan 
 • Metodologi Penyelidikan Ilmu Pembangunan
 • Budaya, Politik dan Pembangunan
 • Demografi dan Pembangunan Modal Insan
 • Urbanisasi dan Pembangunan Bandar
 • Sistem Maklumat Pembangunan
 • Pembangunan Produk Pelancongan
 • Latihan Industri/Kerjaya
 • Perancangan Bandar dan Wilayah
 • Pengurusan & Penilaian Projek Pembangunan
 • Etika, Perundangan & Pembangunan
 • Advokasi dan Pembangunan Penglibatan
 • Agama, Etnisiti dan Pembangunan
 • Pembangunan Pelancongan & Impak
 • Pembangunan Lestari & Kualiti Hidup
 • Latihan Ilmiah
 • Gender & Pembangunan
Kenali Fakulti

FSSK terletak di kampus utama UKM di Bangi, Selangor, 35 km ke arah selatan dari Kuala Lumpur. FSSK ialah sebuah pusat kecemerlangan yang memupuk  pemikiran kritikal dan kreativiti yang diperlukan untuk melahirkan barisan pemimpin. 

Pembelajaran di FSSK direka untuk memupuk pemikiran terbuka dan keaktifan penyertaan. FSSK mempunyai rekod prestasi yang mengagumkan dalam bidang pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan juga kemampuan para siswazah dalam mendapat kerja. Kami menawarkan para pelajar persekitaran yang inovatif, menyokong dan mencabar intelektual pelajar supaya cemerlang dalam bidang pilihan masing-masing. 

FSSK merupakan pusat yang penting bagi para cendekiawan terkemuka di Malaysia, yang kebanyakannya merupakan pakar bidang masing-masing. Mereka terkenal di peringkat nasional dan antarabangsa kerana penyelidikan yang mereka jalankan. Tidak hairanlah kerajaan Malaysia menganugerahkan UKM status universiti penyelidikan. 

FSSK komited untuk melengkapkan para pelajar dengan kaedah pembelajaran yang paling efektif. Kami percaya bahawa setiap pelajar adalah unik, dan pembelajaran bagi mereka merupakan sebuah perjalanan peribadi dan bukan sekadar kemajuan yang standard dan linear. Kami akan membantu pelajar dalam menerokai kaedah pembelajaran mereka yang tersendiri, untuk memahami dan membina motivasi mereka, dan untuk memperoleh kaedah pembelajaran yang akan mengekalkan nilai individualiti mereka sepanjang hidup.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Ijazah: Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Sains Pembangunan)
Tempoh: 3 Tahun

Hubungi:
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-8921 5926 / 5354
Faks: +603-8925 2836
Emel: syafawati@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fssk

Hubungi

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173/ 8027/ 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik