Program Yang Ditawarkan
 1. Anatomi
 2. Biokimia
 3. Perubatan Kecemasan
 4. Perubatan Keluarga
 5. Perubatan
 6. Mikrobiologi
 7. Kejururawatan
 8. Obstetrik & Ginekologi
 9. Oftalmologi
 10. Ortopedik
 11. Otorinolaringologi
 12. Pediatrik
 13. Parasitologi
 14. Patologi
 15. Farmakologi
 16. Fisiologi
 17. Psikiatri
 18. Radiologi
 19. Surgeri
 20. Kejuruteraan Tisu
 21. Anestesiologi (Sarjana Sains Perubatan sahaja)
 22. Kaunseling Genetik Sarjana Sains (Perubatan sahaja)

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa dan *Separuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja.

 • Kesihatan Masyarakat

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa dan *Separuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja.

 

 • Anatomi

Mod Pengajian: Mod Campuran Kerja Kursus & Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Biokimia

Mod Pengajian: Mod Campuran Kerja Kursus & Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Parasitologi

Mod Pengajian: Mod Campuran Kerja Kursus & Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Kaunseling Genetik

Mod Pengajian: Mod Campuran Kerja Kursus & Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Epidemiologi & Statistik Perubatan

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Kesihatan Keluarga

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Kesihatan Pekerjaan

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Kesihatan Persekitaran

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Promosi Kesihatan

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa ( terbuka kepada calon tempatan sahaja

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa dan *Separuh Masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Kebidanan

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa dan *Separuh Masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Ortopedik & Traumatologi

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa dan *Separuh Masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Kesihatan Masyarakat

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa dan *Separuh Masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

 • Kesihatan Mental

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa dan *Separuh Masa

*Kuliah: Pada hari bekerja dan waktu pejabat termasuk separuh masa)
Nota: Pelajar antarabangsa boleh memohon untuk program sepenuh masa sahaja

PROGRAM PERUBATAN

Fakulti Perubatan

RINGKASAN  PROGRAM

Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia menawarkan program-program pascasiswazah dalam pendidikan perubatan di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah. 

Kedua-dua program pascasiswazah tersebut mengandungi pelbagai kursus dan topik penyelidikan yang terdiri daripada topik-topik asas dan terkini dalam bidang pendidikan perubatan. 

Melalui kursus-kursus yang dipelajari dan projek penyelidikan yang dijalankan dalam program-program pascasiswazah ini membantu para pelajar meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku dalam bidang pendidikan profesional perubatan dan kesihatan yang menjadi pilihan kerjaya mereka setelah tamat pengajian.

KEHIDUPAN DI FAKULTI

Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia adalah salah satu fakulti perubatan terkenal di Malaysia. Terletak di bandar global Kuala Lumpur, UKM Kampus Cheras adalah pusat pembelajaran pendidikan perubatan pra-klinikal dan klinikal, dengan Hospital Tuanku Canselor Muhriz (HCTM) sebagai hospital pengajaran. Kampus ini menyediakan kemudahan dan persekitaran yang kondusif untuk menyokong pembelajaran sarjana dan pascasiswazah dan memperkaya pengalaman pelajar tempatan dan antarabangsa. 

Syarat Kemasukan

Seseorang yang ingin memohon untuk mengikuti program sarjana hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:

 1. Ijazah Sarjana Muda dengan memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) yang baik dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan/ atau mempunyai akreditasi yang diiktiraf oleh Badan Akreditasi luar negara atau institusi yang mempunyai akreditasi seperti mana yang ditetapkan oleh sesuatu program; atau
 1. Ijazah Doktor Perubatan atau Doktor Pergigian dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi atau ijazah yang setaraf dengannya dari mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
 1. kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu (APPT); atau memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan); dan memenuhi syarat Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Seseorang yang ingin memohon untuk mengikuti program sarjana hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut:

 1. Ijazah Sarjana Muda dengan memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) yang baik dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan/ atau mempunyai akreditasi yang diiktiraf oleh Badan Akreditasi luar negara atau institusi yang mempunyai akreditasi seperti mana yang ditetapkan oleh sesuatu program; atau
 1. Ijazah Doktor Perubatan atau Doktor Pergigian dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi atau ijazah yang setaraf dengannya dari mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh Senat; atau
 1. kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu (APPT); atau memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan); dan memenuhi syarat Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

KEPERLUAN PROFISIENSI BAHASA INGGERIS

1. Calon antarabangsa dikehendaki memenuhi syarat penguasaan Bahasa Inggeris seperti berikut:

a) Mendapat keputusan TOEFL (550), IELTS (6) atau MUET (4) yang memenuhi skor atau keperluan band minimum yang ditetapkan oleh program; atau

b) Untuk program tertentu, calon dikehendaki menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika dia gagal mencapai tahap yang ditentukan oleh program, calon diwajibkan mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM) dalam jangka waktu maksimum dua (2) semester sebelum dia dibenarkan mendaftar program pengajian. Calon hendaklah mendaftar sebagai Pelajar Bukan Siswazah .

2. Fakulti / Institut boleh memberikan pengecualian kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam subperaturan (1) untuk calon antarabangsa yang:

a) akan menulis tesis / disertasi dalam bahasa Melayu / Arab;

b) mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana universiti tempatan yang diiktiraf oleh Senat; atau

c) berasal dari negara di mana bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi atau calon mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Calon boleh dikecualikan dari syarat-syarat yang dinyatakan dalam subperaturan (2), tetapi calon harus menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika calon gagal memperoleh tahap yang ditentukan oleh program, calon diminta untuk menghadiri dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM).

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

Sila hubungi Pusat Pengurusan Akademik UKM untuk maklumat lanjut:

Tel: +603 8911 8173/ 8027/ 8456
Fax: +603 89118471
Emel: admission_ppa@ukm.edu.my

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Professional (UKMShape) untuk maklumat lanjut:

Tel: +603-8921 3366 / 4196 / 3997 /5377
Faks: +603-8925 1391
Emel: accpkp@ukm.edu.my

Kenapa Memilih Program Ini?
 • Discover your full potential as an independent researcher by working closely with our experienced faculty members who will supervise you throughout your study.
 • Participate in various projects ranging from laboratory-based or field research (hospitals or community) to inculcate genuine interest in your specialised research area.
 • Our graduates are equipped with research knowledge and skills to support their career development/improvement in every area of academic or fundamental/applied pharmaceutical sciences which requires professional research and development scientists. 
 • Opportunity to join the postgraduate society to take advantage of increased networking, career development, and learning opportunities.
Cara Memohon
 1. Calon perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui: http://www.ukm.my/join/
 2. Pengambilan untuk mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari berikutnya) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September).
 3. Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat bila-bila masa sepanjang tahun.
 4. Tempoh untuk program Sarjana memerlukan 2 hingga 4 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 4 hingga 8 semester untuk pengajian secara sambilan dan untuk program Doktor Falsafah adalah 6 hingga 12 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 8 hingga 14 semester untuk pengajian secara sambilan.
Maklumat Fakulti

Kampus: Cheras, Kuala Lumpur
Fakulti: Fakulti Perubatan
Ijazah: Sarjana Sains Perubatan; Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat; Sarjana Kesihatan Masyarakat; Sarjana Pendidikan Perubatan; Sarjana Kejururawatan

Tempoh:

 1. Program Penyelidikan & Mod Campuran (Sepenuh Masa – min 2 semester: Separuh Masa – min 4 sem)
 2. Program Mod Kerja Kursus Campuran (Sepenuh Masa – min 2 semester: Separuh Masa – min 4 sem)
 3. Klinikal (KKM/IPTA/Govt Agency) – Sepenuh Masa – min 8 semester

Hubungi
Fakulti Perubatan
Aras 2, Kompleks Pendidikan Perubatan Tuanku Ja’afar
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak
56000 Cheras, Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: +603 91455041/ 5043
Faks: +603 9145 6646
Emel: sallehsulieman@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fper

Hubungi

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118468 / 8389
Faks: +603 89118471 
Emel: admission_ppa@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

YuranSetahunDua Tahun (Indonesian Sahaja) 
Yuran Pemprosesan1,000.001,140.00
Pas Pelajar60.00120.00
Yuran Visa (mengikut negara – tidak melebihi RM 50)50.00 (max)30.00
Ikad50.00100.00
eVAL150.00150.00
Cukai Perkhidmatan (6%)78.6077.40
Insurans EMGS400.00400.00
Jumlah:1788.602017.40

Ringgit Malaysia (RM) Sahaja

Personal Bond    
RM 2000
CanadaBurkina Faso BurundiDemocraticGuinea-Bissau GhanaNigeria Rwanda Western Sahara
USACameroonCongoLiberiaDjibouti
ColombiaCentral African RepublicCote D’IvoireMaliEquatorial Guinea Ethiopia
AngolaRepublic Congo RepublicEritreaMozambique 
RM 1500
Saudi ArabiaBritish C.IEuropePortugal C.IVietnam
AfricaBruneiIranTaiwan 
AustraliaChinaIraqTunisia 
RM 1000
JapanSouth KoreaMacaoHong Kong 
RM 750
BangladeshPhillipinesIndiaMyanmarNepal
PakistanSri Lanka   
RM 500
Indonesia    
RM 300
Thailand    
RM 200
Singapore    
RM 1500
Yuran untuk negara lain
Kenapa Memilih Program Ini?
 • Temui potensi penuh anda sebagai penyelidik yang berdikari melalui kerjasama yang rapat dengan ahli fakulti kami yang berpengalaman dan bersedia untuk menyelia sepanjang pengajian anda.
 • Mengambil bahagian dalam pelbagai projek yang berasaskan penyelidikan makmal atau kerja lapangan (hospital atau komuniti). Ini dapat membantu untuk mengembangkan minat yang mendalam terhadap bidang penyelidikan anda.
 • Graduan kami mempunyai pengetahuan dan kemahiran penyelidikan yang diperlukan untuk memupuk perkembangan kerjaya dalam bidang akademik atau sains farmasi asas / gunaan yang memerlukan saintis yang berkepakaran profesional dalam penyelidikan dan pembangunan.
 • Peluang untuk menyertai persatuan siswazah dengan manfaat seperti memperluaskan jaringan, perkembangan kerjaya, dan pelbagai peluang pembelajaran.
Cara Memohon
 1. Calon perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui: http://www.ukm.my/join/
 2. Pengambilan untuk mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari berikutnya) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September).
 3. Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat bila-bila masa sepanjang tahun.
 4. Tempoh untuk program Sarjana memerlukan 2 hingga 4 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 4 hingga 8 semester untuk pengajian secara sambilan dan untuk program Doktor Falsafah adalah 6 hingga 12 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 8 hingga 14 semester untuk pengajian secara sambilan.
Maklumat Fakulti

Kampus: Cheras, Kuala Lumpur
Fakulti: Fakulti Perubatan
Ijazah: Sarjana Sains Perubatan; Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat; Sarjana

Tempoh:

 1. Penyelidikan, Kerja Kursus, Program Mod Campuran – Sepenuh Masa (Min 2 Semester) / Separuh Masa (Min 4 Semester);
 2. Klinikal – Sepenuh Masa (Min 8 Semester) / Separuh Masa (Min 8 Semester)

Hubungi
Fakulti Perubatan
Tingkat 2, Kompleks Pendidikan Perubatan Tuanku Ja’afar
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak
56000 Cheras, Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: +603 9145 5041/ 5043
Faks: +603 9145 6646
Emel: sallehsulieman@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fper

Hubungi

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118468 / 8389
Faks: +603 89118471 
Emel: admission_ppa@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

YuranSetahunDua Tahun (Indonesian Sahaja) 
Yuran Pemprosesan1,000.001,140.00
Pas Pelajar60.00120.00
Yuran Visa (mengikut negara – tidak melebihi RM 50)50.00 (max)30.00
Ikad50.00100.00
eVAL150.00150.00
Cukai Perkhidmatan (6%)78.6077.40
Insurans EMGS400.00400.00
Jumlah:1788.602017.40

Ringgit Malaysia (RM) Sahaja

Personal Bond    
RM 2000
CanadaBurkina Faso BurundiDemocraticGuinea-Bissau GhanaNigeria Rwanda Western Sahara
USACameroonCongoLiberiaDjibouti
ColombiaCentral African RepublicCote D’IvoireMaliEquatorial Guinea Ethiopia
AngolaRepublic Congo RepublicEritreaMozambique 
RM 1500
Saudi ArabiaBritish C.IEuropePortugal C.IVietnam
AfricaBruneiIranTaiwan 
AustraliaChinaIraqTunisia 
RM 1000
JapanSouth KoreaMacaoHong Kong 
RM 750
BangladeshPhillipinesIndiaMyanmarNepal
PakistanSri Lanka   
RM 500
Indonesia    
RM 300
Thailand    
RM 200
Singapore    
RM 1500
Yuran untuk negara lain

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik