Program Yang Ditawarkan

Calon boleh menjalankan penyelidikan dalam mana-mana bidang
berikut (tetapi terhad kepada):

 • Kecerdasan Buatan
 • Sains Komputer
 • Keselamatan Komputer
 • Penglihatan Komputer dan Pengecaman Pola
 • Kecerdasan Siber
 • Keselamatan Siber
 • Sains Data
 • Forensik Digital
 • Pengembangan Realiti
 • Interaksi Manusia-Komputer
 • Governans Maklumat
 • Capaian Maklumat dan Analtik Teks
 • Sistem Maklumat
 • Teknologi Maklumat
 • Informatik Perubatan
 • Sistem Multimedia
 • Pemprosesan Bahasa Tabii
 • Teknologi Rangkaian
 • Pengoptimuman
 • Kejuruteraan Perisian
 • Teknologi Perisian
 • Penentusahan Perisian

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa & Separuh Masa

 • Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)
 • Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)
 • Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)
 • Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)
 • Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)
 • Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)
 • Sarjana Teknologi Maklumat

Mod Pengajian:Kerja Kursus dan Mod-Campuran (Kerja Kursus & Penyelidikan)
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
*Semua kuliah dijalankan diluar waktu pejabat pada hari Ahad hingga Jumaat (6.30 petang – 10.00 malam)
Permohonan bagi Mod Kerja Kursus boleh dibuat melalui sistem
eSPEED: https://smp.ukm.my/espeed/

 • Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)
 • Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)
 • Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)
 • Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)
 • Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)
 • Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)
 • Sarjana Teknologi Maklumat

Mod Pengajian:Kerja Kursus dan Mod-Campuran (Kerja Kursus & Penyelidikan)
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
*Semua kuliah dijalankan diluar waktu pejabat pada hari Ahad hingga Jumaat (6.30 petang – 10.00 malam)
Permohonan bagi Mod Kerja Kursus boleh dibuat melalui sistem
eSPEED: https://smp.ukm.my/espeed/

 • Sains Data
 • Keselamatan Siber
 • Informatik Kesihatan

Mod Pengajian: Secara Modul
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
Untuk pelajar Sepenuh Masa dan Separuh Masa-kuliah dijalankan pada minggu pertama modul sahaja.
*Semua kuliah dijalankan dalam waktu pejabat pada hari Ahad hingga Jumaat (8.00 pagi – 5.00 petang)
Permohonan bagi Mod Kerja Kursus boleh dibuat melalui sistem
eSPEED: https://smp.ukm.my/espeed/

PROGRAM TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

RINGKASAN  PROGRAM

Program pascasiswazah dibangunkan untuk menghasilkan graduan berpengetahuan tinggi dan meningkatkan aktiviti penyelidikan dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat, serta memperbanyakkan kerjasama penyelidikan antara sektor awam / swasta dan universiti.

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat menawarkan 2 program iaitu Program Sarjana dan Program Doktor Falsafah. Kaedah pengajian program pascasiswazah adalah seperti berikut:

 1. Program Sarjana mengikut Kerja Kursus
 2. Program Sarjana mengikut Kerja Kursus dan Penyelidikan
 3. Program Sarjana mengikut Penyelidikan
 4. Program Sarjana mengikut Modul
 5. Program Doktor Falsafah

* Catatan: Program pengajian separuh masa ditawarkan kepada warganegara Malaysia sahaja.

KEHIDUPAN DI FAKULTI

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat menyediakan persekitaran yang dapat merangsang limpahan idea-idea baru, gaya eksperimen pelbagai, dan sistem yang mantap.

Program pengajaran kami merupakan antara yang terbaik di Malaysia. FTSM juga mempunyai jalinan kerjasama yang kukuh dengan pihak industri bagi membantu memastikan penyelidikan dan pengajaran kami kekal relevan serta selari dengan keperluan masyarakat.

Kehidupan pelajar ijazah dikelilingi pelbagai kemudahan pembelajaran pengkomputeran yang ditempatkan di fakulti. Selain kursus akademik, semua pelajar ijazah akan menyertai pelbagai Kumpulan Minat Khas (SIG) bertujuan memupuk minat dan menggalakkan mereka mengaplikasi dan menyumbang ilmu demi manfaat industri dan masyarakat.

SIG antaranya Kelab Intelligent Machines, Cyber ​​Hack & Ethics dan Video Innovation, memupuk kreativiti dan inovasi pelajar kami. Pada tahun keempat, pelajar akan memulakan projek tahun akhir dan menjalani lima bulan Latihan di Industri.

Kehidupan bagi pelajar pascasiswazah bersekitar kepada tiga pusat penyelidikan di fakulti: Pusat Kecerdasan Buatan (CAIT), Pusat Teknologi & Pengurusan Perisian (SOFTAM), dan Pusat Keselamatan Siber (Siber). Pelajar akan menyertai salah satu pusat penyelidikan ini yang menyediakan persekitaran dan penyelidikan yang kondusif dan membina.

Syarat Kemasukan

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

KEPERLUAN PROFISIENSI BAHASA INGGERIS

1. Calon antarabangsa dikehendaki memenuhi syarat penguasaan Bahasa Inggeris seperti berikut:

a) Mendapat keputusan TOEFL (550), IELTS (6) atau MUET (4) yang memenuhi skor atau keperluan band minimum yang ditetapkan oleh program; atau

b) Untuk program tertentu, calon dikehendaki menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika dia gagal mencapai tahap yang ditentukan oleh program, calon diwajibkan mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM) dalam jangka waktu maksimum dua (2) semester sebelum dia dibenarkan mendaftar program pengajian. Calon hendaklah mendaftar sebagai Pelajar Bukan Siswazah .

2. Fakulti / Institut boleh memberikan pengecualian kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam subperaturan (1) untuk calon antarabangsa yang:

a) akan menulis tesis / disertasi dalam bahasa Melayu / Arab;

b) mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana universiti tempatan yang diiktiraf oleh Senat; atau

c) berasal dari negara di mana bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi atau calon mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Calon boleh dikecualikan dari syarat-syarat yang dinyatakan dalam subperaturan (2), tetapi calon harus menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika calon gagal memperoleh tahap yang ditentukan oleh program, calon diminta untuk menghadiri dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM).

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,0108451,5853,4402,4305,870

Separuh Masa

8856251,4352,9452,0609,125

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,4101,0853,5005,9954,58510,580

Separuh Masa

1,2858152,6004,7003,41514,945

Yuran tidak termasuk Personal Bond dan Visa Reference (VDR)
** Yuran tertakluk kepada perubahan semasa

Kenapa Memilih Program Ini?
 • Temui potensi penuh anda sebagai penyelidik yang berdikari melalui kerjasama yang rapat dengan ahli fakulti kami yang berpengalaman dan bersedia untuk menyelia sepanjang pengajian anda.
 • Mengambil bahagian dalam pelbagai projek yang berasaskan penyelidikan makmal atau kerja lapangan (hospital atau komuniti). Ini dapat membantu untuk mengembangkan minat yang mendalam terhadap bidang penyelidikan anda.
 • Graduan kami mempunyai pengetahuan dan kemahiran penyelidikan yang diperlukan untuk memupuk perkembangan kerjaya dalam bidang akademik atau sains farmasi asas / gunaan yang memerlukan saintis yang berkepakaran profesional dalam penyelidikan dan pembangunan.
 • Peluang untuk menyertai persatuan siswazah dengan manfaat seperti memperluaskan jaringan, perkembangan kerjaya, dan pelbagai peluang pembelajaran.
Cara Memohon
 1. Calon perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui: http://www.ukm.my/join/
 2. Pengambilan untuk mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari berikutnya) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September).
 3. Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat bila-bila masa sepanjang tahun.
 4. Tempoh untuk program Sarjana memerlukan 2 hingga 4 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 4 hingga 8 semester untuk pengajian secara sambilan dan untuk program Doktor Falsafah adalah 6 hingga 12 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 8 hingga 14 semester untuk pengajian secara sambilan.
Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
Ijazah: Sarjana; Sarjana Sains Komputer; Sarjana Sistem Maklumat; Sarjana Teknologi Maklumat

Tempoh:

 1. Program Penyelidikan & Mod Campuran – Sepenuh Masa (Min 6 Semester) / Separuh Masa (Min 8 Semester)

Hubungi
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 8921 7043/ 6812
Faks: +603-89256732
Emel: nurazlinda@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ftsm

Contact Us

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118468 / 8389
Faks: +603 89118471 
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

YuranSetahunDua Tahun (Indonesian Sahaja) 
Yuran Pemprosesan1,000.001,140.00
Pas Pelajar60.00120.00
Yuran Visa (mengikut negara – tidak melebihi RM 50)50.00 (max)30.00
Ikad50.00100.00
eVAL150.00150.00
Cukai Perkhidmatan (6%)78.6077.40
Insurans EMGS400.00400.00
Jumlah:1788.602017.40

Ringgit Malaysia (RM) Sahaja

Personal Bond    
RM 2000
CanadaBurkina Faso BurundiDemocraticGuinea-Bissau GhanaNigeria Rwanda Western Sahara
USACameroonCongoLiberiaDjibouti
ColombiaCentral African RepublicCote D’IvoireMaliEquatorial Guinea Ethiopia
AngolaRepublic Congo RepublicEritreaMozambique 
RM 1500
Saudi ArabiaBritish C.IEuropePortugal C.IVietnam
AfricaBruneiIranTaiwan 
AustraliaChinaIraqTunisia 
RM 1000
JapanSouth KoreaMacaoHong Kong 
RM 750
BangladeshPhillipinesIndiaMyanmarNepal
PakistanSri Lanka   
RM 500
Indonesia    
RM 300
Thailand    
RM 200
Singapore    
RM 1500
Yuran untuk negara lain

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik