Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Bioinformatik

Bioinformatik ialah satu disiplin yang mengintegrasikan sains pengiraan dan teknologi maklumat untuk menyelesaikan masalah dalam biosains dan bioteknologi yang memerlukan penyelesaian sains pengiraan dan maklumat. Bioinformatik membolehkan pembangunan algoritma atau perisian yang membolehkan analisis dan tafsiran data besar dalam biologi molekul. Tumpuan analisis data sedemikian terutamanya terhad kepada skop data biologi molekul, khususnya, analisis jujukan dan struktur makromolekul untuk mendapatkan pandangan dan penemuan dalam era pasca genomik di samping penyelidikan dan pembangunan gunaan dalam genetik, vaksinologi, teknologi enzim dan penemuan dadah yang menjurus kepada peningkatan kualiti kesihatan manusia dan kemajuan ekonomi.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4 (Penempatan Industri)

Elektif

Peluang Pekerjaan

Pensyarah Teras

Prof. Dr. Mohd Firdaus Mohd Raih

Bioinformatik Struktur (m.firdaus@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Wan Kiew Lian

Genomik
(klwan@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Zeti Azura Mohamed Hussein

Biologi Sistem Pengkomputeran (zeti.hussein@ukm.edu.my)

Dr. Doris Quay Huai Xia

Biologi Struktur; Biologi Molekul Pengkomputeran (doris@ukm.edu.my)

Dr. Lam Su Datt

Bioinformatik Struktur (sudatt@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalender Akademik