Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Borang dan Pekeliling

Berikut merupakan beberapa borang yang berkaitan dengan mahasiswa.

  1. Borang Pendaftaran atau Perubahan Kursus/Program

  2. Proses Pemindahan Kredit secara Menegak (Keputusan dari Diploma/Setaraf)

   3. Proses Pemindahan Kredit secara Mendatar (Keputusan dari Program Sarjanamuda yang lain)

   4. Proses Penukaran Program  Pengajian.

   5. Proses Permohonan Tenaga Pengajar Sambilan (Pensyarah Sambilan/Tutor/Demonstrator)*

   6. Proses Pembiayaan Aktiviti Pelajar*

   7. Proses Permohonan Menganjurkan Kerjalapangan / Lawatan FST

   8. Penyediaan Dokumen bagi Semakan Maklumat Kursus

   9. Borang Penilaian Latihan Industri

  10. Borang Permohonan Melakukan Kerja Di Luar Waktu Pejabat

Berikut merupakan pekeliling: