Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Biokimia

Pernah anda tertanya-tanya apa yang menyebabkan penyakit seperti kanser dan diabetes? Adakah anda berminat untuk membangunkan dadah terapi yang baharu? Bidang Biokimia menyediakan kunci untuk memahami penyakit dan bagaimana penyakit boleh diubati. Anda juga akan didedahkan kepada asas struktur dan proses molekul kehidupan. Biokimia merupakan teras kepada pelbagai bidang biologi dan terlibat dalam sebilangan besar penemuan saintifik berimpak dalam bidang perubatan dan bioteknologi. 

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof. Dr. Wan Kiew Lian

Genomik, Parasitologi Molekul (klwan@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Roohaida Othman

Bioteknologi Tumbuhan, Genomik, Biologi Sistem (roohaida@ukm.edu.my)

Dr. Izyanti Ibrahim

Enzimologi, Biokimia Protein (izzy@ukm.edu.my)

Ketua Program

Dr. Shazilah Kamaruddin

Bioteknologi enzim, Biologi molekul kulat
(shazilah@ukm.edu.my)

Dr. Babul Airianah Othman

Mikrobiologi dan Biokimia Polisakarida Tumbuhan
(airianah@ukm.edu.my)

Dr. Muhammad Ashraf Shahidan

Sensor biologi, Biokimia (mashraf@ukm.edu.my)

Dr. Shevin Rizal Feroz

Biokimia Protein, Interaksi Protein-ligand
(shevin@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Rohaizad Md. Roduan

Biolgi Kanser, Fitokimia, Farmakognosi
(rohaizad@ukm.edu.my)

Dr. Fariza Juliana Nordin

Kajian Mekanisme Kanser, Penemuan Ubat Kanser
(farizajuliana@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik