Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN

Tumbuhan ialah sumber penting dalam memastikan jaminan keselamatan makanan, sumber bahan bakar untuk tenaga baharu selain dapat digunakan dalam produk farmaseutikal. Kursus program ini meningkatkan pemahaman anda tentang perkembangan dan fisiologi tumbuhan sambil mendedahkan anda kepada kemajuan bioteknologi dalam pengubahsuaian genetik tumbuhan. Kemahiran ini akan membawa kepada kerjaya dalam sektor kerajaan, syarikat multinasional atau dalam komunikasi sains.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof. Dr. Ismanizan Ismail

Biologi molekul tumbuhan dan bioteknologi (maniz@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Zamri Zainal

Biologi molekul tumbuhan dan bioteknologi
(zz@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Che Radziah Che Mohd. Zain

Bioteknologi tumbuhan (cradziah@ukm.edu.my)

Dr. Nurulhikma Md. Isa

Pengisyaratan sel dan hormon tumbuhan/ tekanan abiotik (hikma@ukm.edu.my)

Ketua Program

Dr. Noor Liyana Sukiran

Biologi molekul tumbuhan (liyana@ukm.edu.my)

Dr. Muhamad Hafiz Che Othman

Metabolit sekunder tumbuhan, Metabolisme karbon tumbuhan, Proteomik tumbuhan
(hafiz@ukm.edu.my)

Dr. Amirah Mohammad Sidik

Pengisyaratan Ion dan Molekul Tumbuhan, Tindak Balas tekanan Abiotik (amirahsidik@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik