Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Kimia

Kimia bermula dengan kajian tentang jirim dan perubahan atau tindak balas yang berlaku kepada jirim tersebut. Tindak balas pula boleh menghasilkan pelbagai produk yang mempunyai struktur molekul yang mudah dan rumit. Atom membentuk molekul dan seterusnya molekul membentuk sebatian, jasad dan bahan sama ada yang hidup atau bukan hidup. Sifat atom mempengaruhi pembentukan dan sifat sesuatu jirim yang mungkin dalam bentuk sebatian, mineral dan batuan, sel, DNA, komposit, polimer, pestisid dan sebagainya.

Perkembangan teknologi dan komputer membolehkan struktur sesuatu molekul dan bahan direkabentuk serta sifat atau tabiatnya disimulasikan. Dengan kata lain, bahan boleh direkabentuk mengikut kehendak pengguna atau aplikasinya. Oleh yang demikian, bidang kimia telah merentas sempadan antara bidang kerana hampir semua bidang sains asas seperti biologi, geologi, pertanian, fizik, sains bahan, pembuatan, kejuruteraan kimia dan sebagainya memerlukan pengetahuan kimia. Oleh yang demikian peranan ahli kimia dalam alaf baru lebih dinamik dan diperlukan dalam pelbagai bidang dan kerjaya yang kini bercorak lebih kepada multidisiplin. 

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4
(Latihan Industri)

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof. Dr. Mohammad Bin Kassim

Kimia Tak Organik
(mb_kassim@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Muhammad Mukram Bin Mohamed Mackeen

Bioorganik/Biofizik/Kimia produk semula jadi, Proteomik Kimia / Glikomik, Biologi kimia dan struktur
(mukram.mackeen@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Rusli Bin Daik

Polimer Sintesis
(rusli@ukm.edu.my)

Prof. ChM. Dr. Ishak Bin Ahmad

Polimer campuran dan komposit, Polimer komposit, biodegradasi, Pengitaran semula PET, Bahan nanoselulosa dan nanokomposit, Pemprosesan dan pencirian heterogen polimer sistem
(gading@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Azizan Bin Ahmad

Pencirian dan pengubahsuaian polimer, Polimer adunan, Polimer komposit, Polimer elektrolit
(azizan@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Muhammad Rahimi Bin Yusop

Oleokimia, Pemangkinan Kimia, Biologi Kimia (rahimi@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Mohamad Azwani Shah Bin Mat Lazim

Hidrokoloid, Getah asli, Pengubahsuaian Oleokimia, Berasaskan Kanji, Bahan termaju
(azwanlazim@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Jalifah Binti Latip

Isolasi produk semula jadi dan penjelasan struktur
(jalifah@ukm.edu.my)

Prof. Madya Ts. ChM. Dr. Rizafizah Binti Othaman

Penapisan Membran, Penjerap hijau, Rawatan air kumbahan, Penangkapan Co2, Rawatan terma, Pengekstrakan dan pengubahsuaian selulosa, STEM, Pendidikan dan literasi sains (rizafizah@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Siti Aishah Binti Hasbullah

Sintesis organik/inorganik, Pengikatan DNA, Sensor dan biosensor, Pengiraan DFT, Pemantauan persekitaran
(aishah80@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Siti Fairus Binti Mohd Yusoff

Sintesis tak organik, Sintesis polimer, Pengubahsuaian getah, Pengubahsuaian getah, Swa-himpunan
(sitifairus@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Sharina Binti Abu Hanifah

Polimer berfungsian, Polimer terawat UV, Sensor kimia dan biosensor, Elektroanalisis (sharina@ukm.edu.my)

Profesor Madya ChM. Dr. Nurul Izzaty Binti Hassan

Organik Sintetik, Biosensor
(drizz@ukm.edu.my)

Profesor Madya Dr. Mohd Suzeren Bin Md. Jamil

Polimer adunan, Polimer komposit, Polimer pintar, Polimer swapemulihan, Hidrogel
(suzeren@ukm.edu.my)

Profesor Madya Ts. ChM. Dr. Darfizzi Bin Derawi

Oleokimia, Biopelincir, Pemangkin untuk biotenaga, Nanopartikel, Bahan bakar bio lanjutan (darfizzi@ukm.edu.my)

Dr. Rozida Mohd Khalid

Kimia produk semula jadi, Biologi kimia, Biosintesis lemak dan minyak
(rozidakhalid@ukm.edu.my)

ChM. Dr. Nurfaizah Binti Abu Tahrim

Kimia analisis
(nfaizah@ukm.edu.my)

Dr. Azizah Binti Baharum @ Abdul Aziz

Pengadukan dan pencampuran biopolimer dan getah asli, Komposit gentian kayu dan semula jadi, Pemprosesan dan pengujian polimer
(azeiss@ukm.edu.my)

ChM. Dr. Suria Binti Ramli

Sistem koloid, Penghantaran ubat Transdermal, Kosmetik & Penjagaan Diri, Jarum mikro, Oleokimia
(su_ramli@ukm.edu.my)

Dr. Nur Hasyareeda Binti Hassan

Sintesis tak organik, Kimia koordinatan, Cecair ionik, Pelarut eutetik dalam, Elektrolit polimer pepejal dan gel, Elektrolit biopolimer
(syareeda@ukm.edu.my)

Dr. Muntaz Binti Abu Bakar

Sintesis organik (Porfirin), Kimia produk semula jadi (tumbuhan)
(muntaz@ukm.edu.my)

ChM. Dr. Nurul Huda Binti Abd Karim

Kimia Tak Organik, Kimia Tak Organik Perubatan, Sensor/Biosensor
(nurulhuda@ukm.edu.my)

Dr. Farah Hannan Binti Anuar

Sintesis polimer, Kopolimer asid polilaktik, Polimer biodegradasi, Polimer elektrolit, Polimer dalam komestik
(farahhannan@ukm.edu.my)

ChM. Dr. Nadhratun Naiim Mobarak

Biopolimer berfungsi, Penukaran tenaga & penyimpanan tenaga, Membran untuk rawatan air, Simulasi komputasi
(nadhratunnaiim@ukm.edu.my)

ChM. Dr. Teh Lee Peng

Bahan termaju, Pemangkinan heterogen pepejal asid-bes, Penjerapan dan penggunaan CO2
(lpteh@ukm.edu.my)

Dr. Wan Nur Aini Wan Mokhtar

Pemangkinan heterogen, Bahan bakar bio, Desulfurisasi diesel, Metanasi
(wannurainiwm@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Firdaus Bin Mohd Yusoff

Pengubahsuaian minyak dan lemak untuk aplikasi makanan dan bukan makanan, surfaktan dan produk kosmetik berasaskan tumbuhan, ester tumbuhan biji minyak dan oleokimia
(fir_my@ukm.edu.my)

ChM. Dr. Mohamad Azuwa Mohamed

Fotopemangkinan/Fotoelektropemangkinan/Pemangkinan, Teknologi membran, Bio-templat/Bahan bio
(mazuwa@ukm.edu.my)

Dr. Nurul Asikin Bt Mijan

Bahan nano, Teknologi penukaran biojisim (Pemangkinan biojisim), Oleokimia (Kefungsian karboksi asid lemak), Pemangkinan (Pemangkin heterogen, oksida logam campuran, pemangkin asid-bes), Tenaga & bahan bakar (Biodiesel, diesel yang boleh diperbaharui, bahan bakar bio)
(nurul.asikin@ukm.edu.my)

Dr. Lee Tian Khoon

Bateri sekunder (Li & Na), Elektrolit polimer nanokomposit, DSSC, Sintesis & pengubahsuaian polimer, Bahan-bio
(tiankhoon@ukm.edu.my)

Dr. Noor Afizah Rosli

Adunan polimer & biokomposit
(nafizah@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik