Russli Bin Kamarudin

DSC_0602

Dr. Russli Kamaruddin: Pensyarah Kanan di Program Sains Politik

Contact

Sambungan: 3640
Emel : russli@ukm.edu.my

Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi,
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600 Selangor

Kelayakan Akademik
B.A (Political Science), UIA
MA in Politics, McGill University, Canada

Bidang Kepakaran

Islamic Political Thought
Political Philosophy
Al-Ghazali’s political philosophy
Islam and western ideologies

Penerbitan Dan Penulisan Kertas (10 Terbaik)

  1. 1995 Russli Kamaruddin, “Perkembangan Politik PAS di Kelantan: Suatu Tinjauan” dalam Mohamad Agus Yusoff (pnyt.), Perkembangan dan Perubahan Sosio-Politik Kelantan 1955-1995 (Bangi: FSSK, UKM)
  2. 1999 Russli Kamaruddin, “Kepimpinan Dalam Islam: Konsep Khilafah Al Ghazali” dalam Gazali Mayudin (pnyt.), Teori Sains Politik Pilihan: aplikasinya dalam konteks Malaysia (bangi: Penerbit UKM).
  3. 2002 Russli Kamaruddin, “Realisme, Niccolo Machiavelli dan Al-Ghazali: satu perbandingan” dalam Ghazali Mayudin (pnyt.), Politik Malaysia: perspektif teori dan praktik (Bangi, Penerbit UKM).
  4. 2004 Russli Kamaruddin, “Politics in the works of Al-Ghazali”, Intellectual Discourse, Vol 12. 2