Zubaidah Binti V.P. Hamzah

 

 

Zubaidah Binti VP Hamzah: Pensyarah Kanan Program Sejarah

ContactIMG_0871
Sambungan: 5364
E-mel            : zvph@ukm.edu.my

Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600 Selangor.

Kelayakan Akademik

Master of Arts (MA) School of Oriental and African Studies, University of London 1990.

Bachelor of Arts (BA) Fairleigh Dickinson University, New Jersey. U.S.A, 1988.

Kursus Pengajaran
Sejarah Asia Selatan, Sejarah India-Malaysia
Metodologi Sejarah

Penerbitan

 1. 1995. Hubungan India dan Malaysia: Tumpuan pada Masa Kepimpinan Nehru (1930-1964). Dalam Jurnal Malaysia Dari Segi Sejarah. Kuala Lumpur : Persatuan Sejarah Malaysia. Halaman 103-117.
 2. 1994. Boddhisatvas, Dewaraja dan Brahman. Dalam Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
 3. 1997. (Penyunting) Buku. Sejarah Perubatan dan Penubuhan di Melaka. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.
 4. 1998. Sejarah sebagai Medium sosialisasi politik. Dalam Sejarah, Bahasa dan Sastera dalam pembinaan negara bangsa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Halaman 1-17
 5. 2001. Pembentukan Tamadun Awal India. Dalam Sejarah Peradaban Dunia (Modul PJJ ). Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh, Universiti Kebangsaan Malaysia
 6. 2001. Sejarah Peradaban Asia. ( Modul PJJ). Bangi: Pusat Pengajian Jarak jauh, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Penyelidikan
Geran Universiti Penyelidikan: UKM-GUP-TKS- 07-11-087. Membina warganegara aktif dan bertanggunjawab: Kajaian keatas orientasi identiti dan kewarganegaraan di kalangan pelajar sekolah menengah.
Tempoh 2006-2008. Penyalidik bersama Abd Ghapa Harun (ketua), Rupawan Ahmad dan Ong Puay Lay.

 

Persidangan (Sebahagian)

 1. 2000. American Foreign Policy in East Asia: The Clinton Years. Bilik Jumaah UKM. 9 Oktober 2000. Peserta.
 2. 2001 Persidangan Kebangsaan FSSK.IV. 27-28 Ogos 2001. Fakulti Sains Kemasyrakatan dan Kemanusiaan UKM. Peserta.
 3. 2001 Siri Seminar Jabatan Sejarah UKM. A Historical overview of Islam in China. 20 Januari 2001. Jabatan Sejarah UKM. Peserta.
 4. 2001 Seminar Institut Alam dan Tamadun Melayu: Ethnic conflict in Sri Lanka:A Structural analysis. 5 Oktober 2001. ATMA, UKM. Bangi. Peserta.
 5. 2002 Sanggar Program Sarjana Sejarah. Hotel Equatorial, bangi 10 Julai 2002. Peserta
 6. 2006. Majlis Perjumpaan Perdana Menteri Malaysia Bersama Pensyarah IPTA. Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. 25 April 2006. Peserta.
 7. 2006. Bengkel Halatuju Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.UKM. Hotel JW Marriot. Putrajaya. 29 April 2006. Peserta.
 8. 2007 International Conference on Social Science and Humanities ICAS. 13-15 Mac 2007. Universiti Kebangsaan Malaysia. Peserta.
 9. 2007 Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM X). 29-31 Mei 2007. Universiti Kebangsaan Malaysia. Peserta.
 10. 2007 Bengkel Penilaian Semula Kursus Program Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi. 6-8 Julai 2007, Selesa Beach Resort. Port Dickson. ( peserta)

Khidmat Masyarakat

 1. Alumni University of London
 2. Alumni Fairleigh Dickinson University, New Jersey
 3. Wawancara dalam program Jendela Dunia TV3 Tentang isu pergolakan hindu-islam di India. 2002
 4. Wawancara dalam Majalah Muslimah tentang pergolakan hindu dan Islam di Gujerat. Jun 2002.