#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Borang staf

Nama borang Nombor Dokumen
Carta Alir Menghadiri Persidangan 2019 003 Muat turun
Garis Panduan Menghadiri Persidangan Dalam dan Luar Negara Menggunakan Peruntukan Persidangan Fakulti 004 Muat turun
Senarai Semak Tuntutan/Bayaran untuk Tujuan Penerbitan 001 Muat turun
Borang Penilaian Kertas Kerja untuk Permohonan Menghadiri Persidangan dengan Pembiayaan Fakulti 007 Muat turun
Garis Panduan Pembiayaan Menghadiri Latihan Menggunakan Peruntukan Latihan Fakulti 008 Muat turun
Borang Cuti Pelepasan bagi Penulisan Artikel Berimpak Tinggi 002 Muat turun
Panduan Mengisi Borang eMohon Persidangan 009 Muat turun
Garis Panduan Menghadiri Persidangan Luar Negara 005 Muat turun
Borang Permohonan Pembayaran Yuran Persidangan 010 Muat turun
Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi 006 Muat turun