Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Sekretariat Penyelidikan dan Inovasi

Cik Atikah Ishak

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Penyelidikan dan Inovasi )


Puan Rohana Amiruddin

Skop Kerja : Penyelidikan , Pengurusan Aset Penyelidikan , Kewangan Penyelidikan, Urusan MOA & MOU


Puan Wan Nadiaton Radzuan

Skop Kerja : Pengurusan Penerbitan (eRep)


Encik Fauzi Mohd. Zain