Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Pusat IDEA dengan Kerjasama Kluster Penyelidikan UKM akan mengadakan program seperti ketetapan yang berikut:

Tarikh : 7 Mei 2021 (Jumaat)
Masa   : 9:30 pagi – 12:30 tghari
Tempat : Secara Online melalui Aplikasi Zoom
Pautan : Akan diedarkan kemudian

Sukacita sekiranya YBhg. Prof./Datin/Tuan/Puan dapat membantu menghebahkan program ini kepada penyelidik-penyelidik yang berminat serta berpotensi untuk memohon TOP RESEARCH SCIENTISTS MALAYSIA, ACADEMY OF SCIENCES MALAYSIA 2021 (TRSM, ASM 2021). Pengesahan Sesi Perkongsian ini boleh dibuat melalui Pautan Google Form seperti di http://shorturl.at/btNPQ sebelum 6 Mei 2021.

Bersama-sama ini dilampirkan poster untuk rujukan dan tindakan YBhg. Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan. Di atas kerjasama yang diberikan oleh pihak YBhg. Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*