menyertai Geran Komuniti Petaling Jaya Mampan 2.0Majlis Bandaraya Petaling menjemput organisasi di peringkat masyarakat seperti (RA/RT/JKKK, JMB/MC, NGO/CSO, Sekolah, Institut Pengajian Tinggi dan Jawatankuasa Tempat Ibadat) untuk merancang dan melaksanakan projek atau inisiatif yang akan membantu Majlis meningkatkan prestasi dalam 11 bidang yang telah ditetapkan.Bidang yang dimaksudkan adalah Smart PJ, Bandar Raya Berkarbon Rendah Petaling Jaya, Circular City of Petaling Jaya, Bandar Selamat, Bandar Pembelajaran Petaling Jaya, Bandar Hijau PJ, Kota Seni PJ, Eco-mobility PJ, Cashless Society of Petaling Jaya, Masyarakat Penyayang Petaling Jaya dan A.I (Artificial Intelligence) & Industri 4.0.Untuk sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi urusetia Geran Komuniti Untuk Petaling Jaya Mampan di talian 03-7954 1440 atau email: safari.baharum@mbpj.gov.my#pjlearningcity #pjkita #pjbandarmesrakomuniti #kotasenipjPJ KITAMBPJ Cultural, Arts & Tourism – activities

Komuniti PJ Gen


Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*