Pusat IDEA UKM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para penyelidik UKM yang telah berjaya menerima Geran Penyelidikan Translasi (TR-UKM) Fasa 2 Tahun 2022.

 Diharapkan agar output penyelidikan dapat menghasilkan penyelidikan yang berimpak tinggi bagi menyelesaikan isu-isu semasa negara, di samping dapat menterjemahkan impak penyelidikan kepada potensi pengkomersialan produk serta kertas polisi untuk kepentingan negara.