Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Kumpulan Penyelidikan

Pengeluaran Bersih (CleanPro)


Visi


Menjadi pusat Pengeluaran Bersih yang terkemuka dalam pengurusan sisa lestari melalui teknologi lanjutan dan penyelesaian inovatif demi ketahanan ekonomi, perlindungan persekitaran dan kesejahteraan masyarakatMisi


  • Meneroka dan membangunkan teknologi yang membawa kepada realisasi pengurusan sisa lestari dan bergerak ke arah ekonomi kitaran
  • Menjadi hab penyelidikan kolaborasi antarabangsa dan pusat penyedia teknologi untuk pembangunan kapasiti dalam pengurusan sisa lestari
  • Menggalakkan dan menyokong pengeluaran bersih melalui pengurusan sisa lestari untuk pihak berkepentingan tempatan dan global
  • Memupuk dan memangkinkan pengkomersialan teknologi dan produk inovatif dalam sektor ekonomi utama Malaysia


Skop Penyelidikan


  • Pemulihan sumber
  • Pengurangan sisa
  • Valorisasi sisa
  • Teknologi
  • Ekonomi kitaran
  • Pembangunan mampan

Profil Kumpulan

Dr. Ang Wei Lun
Ketua

Emel:

wl_ang@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Teknologi Pemisahan Membran; Proses Pemulihgunaan Air/Air Sisa Bersepadu; Bahan Nano Pelbagai Fungsi dan Pendarfluor; Penjerapan

Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah

Penasihat

Emel:

rozaimah@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Rawatan Sisa dan Air Sisa; Kepintaran Buatan

Prof. Dato' Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad
Ahli

Emel:

drawm@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Teknologi Pemisahan Membran; Pemisahan Biomolekul

Prof. Madya Ir. Dr. Hassimi Abu Hasan
Ahli

Emel:

hassimi@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Rawatan Air dan Air Sisa; Mikrobiologi Persekitaran

Prof. Madya Dr. Mohd Shahbudin Mastar@Masdar

Ahli

Emel:

shahbud@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Kejuruteraan ElektroKimia; Teknologi Sel Fuel

Ir. Dr. Nor Yuliana Yuhana
Ahli

Emel:

yuliana@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Polimer Komposit; Kitar Semula Plastik; Epoksi; Bahan Nano

Prof. Madya Ir. Dr. Teow Yeit Haan
Ahli

Emel:

yh_teow@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Teknologi Pemisahan Membran, Penjerapan, Penyelesaian Air dan Teknologi Air, Membrane Campuran Bahan Nano Berfungsi, Polimer Pintar untuk Penyampai Dadah

Dr. Nur 'Izzati Ismail
Ahli

Emel:

nurezatyismail@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Rawatan Air dan Air Sisa, Fitoremediasi

Dr. Ebrahim Mahmoudi
Ahli

Emel:

mahmoudi.ebi@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Grafin, Oksida Grafin, Bahan Nano, Polimer, Penulenan

Untuk pertanyaan dan peluang kerjasama sila hubungi Dr. Ang Wei Lun di wl_ang@ukm.edu.my​