Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Kakitangan Pentadbiran

Azzaruddin Baharuddin

 •  
 •  603-8911 8346
 •  azz@ukm.edu.my
 • Pembantu Am Pejabat (N11)

Mohd Najib Mat Saman

 •  
 •  603-8911 8346
 •  najibsaman@ukm.edu.my
 • Pembantu Tadbir (P/O) N19

Aza Nabilla Azamullah

 •  
 •  603-8911 8035
 •  azanabilla@ukm.edu.my
 • Pembantu Tadbir (P/O) N19