Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Kumpulan Penyelidikan

Inovasi Bahan Pintar & Produk Lestari (SMatSPIN)


Visi


Berusaha untuk menjadi hab penyelidikan yang terkenal dan terkemuka dalam pembangunan produk nilai tambah melalui sumber dan teknologi mampan untuk

kesejahteraan sosioekonomi dan alam sekitarMisi


 • Inovasi produk tambah nilai melalui teknologi hijau dan nano
 • Kepakaran yang menerajui dan dirujuk secara global melalui rangkaian tersohor
 • Memperkasakan kerjasama dan pengkomersilan industri melalui pemindahan teknologi
 • Penyelesaian yang berkesan dan mampan
 • Perkongsian sumber dan pangkalan data yang bermakna


Skop Penyelidikan


 • Penukaran biojisim
 • Sintesis dan rekabentuk bahan
 • Intensifikasi proses
 • Penapisan bio
 • Penulenan dan naik taraf
 • Pemerangkapan dan penggunaan karbon

Profil Kumpulan

Prof. Dr. Abu Bakar Mohamad

Penasihat

Prof. Madya Ir. Dr. Masturah Markom

Ketua

Emel:

masturahmarkom@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Termodinamik Kimia; Pemisahan; Bendalir Superkritikal

Prof. Madya Ir. Dr. Shuhaida Harun
Ahli

Emel:

harun.shuhaida@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Teknologi Prarawatan Biojisim; Hidrolisis dan Fermentasi Biojisim; Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Proses

Prof. Madya Ts. Dr. Rosiah Rohani
Ahli

Emel:

rosiah@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Pemisahan Membran; Rawatan Air dan Air Sisa; Teknologi Sel Fuel; Peningkatan Gred Biogas; Cantuman Penyinaran; Bendalir Penggerudian

Prof. Madya Dr. Ts. Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak

Ahli

Emel:

wannorroslam@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Pemangkinan; Pemerangkapan dan Penggunaan CO2; Penghasilan Hidrogen

Dr. Manal Ismail
Ahli

Emel:

manal@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Kejuruteraan Tindakbalas Kimia

Dr. Noorashikin Md Saleh
Ahli

Emel:

noorashikin@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Kimia Analisis, Kaedah Instrumentasi & Pengekstrakan Hijau/Teknik Pemisahan

Prof. Dr. Zahira Yaakob

Ahli

Emel:

zahira@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Kejuruteraan Tindakbalas Kimia; Biotenaga; Pemangkinan; Teknologi Hidrogen

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shaiful Sajab
Ahli

Emel:

mohdshaiful@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Biopolimer; Pembuatan Bahan Tambahan; Bahan Lestari

Dr. Ahmed Abdulamier Hussain Al-Amiery
Ahli

Emel:

dr.ahmed1975@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Sintesis Organik, Kimia Kakisan

Ts. Dr. Nur Hidayatul Nazirah Kamarudin
Ahli

Emel:

nhnazirah@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Penyampaian Dadah; Pemangkinan; Penjerapan; Nanobahan

Untuk pertanyaan dan peluang kerjasama sila hubungi Prof. Prof. Ir. Dr Masturah Markom di masturahmarkom@ukm.edu.my