Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Kumpulan Penyelidikan

Sumber Bio (BioCRE)


Visi


Menjadi tunjang kepada penyelidikan asas di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan ProsesMisi


  • Memantapkan bidang penyelidikan asas di jabatan
  • Menterjemahkan penyelidikan asas kepada pembangunan teknologi
  • Menjadi hab rujukan bagi penyelidikan berasaskan sumber bio
  • Meningkatkan keterserlahan ahli melalui penyelidikan berimpak


Skop Penyelidikan


Menerokai penyelidikan yang berasaskan kepada kepelbagaian sumber bio:

  • Memperkasa bidang penyelidikan berasaskan teknologi mikrob
  • Memperkasa bidang penyelidikan berasaskan pelbagai sumber biobahan
  • Memperkasa kajian vaksin dari sel haiwan

Profil Kumpulan

Prof. Dr. Abdul Amir H. Kadhum
Penasihat
Ts. Dr. Ahmad Razi Othman
Ketua

Emel:

ahmadrazi@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Biokimia; Mikrobiologi dan Bioteknologi Alam Sekitar

Prof. Madya Dr. Nurina Anuar

Penasihat

Emel:

nurina@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Teknologi Sel Mamalia/Tumbuhan; Kejuruteraan Biokimia; Industri Bioteknologi Mikrobiologi; Teknologi Fermentasi

Prof. Madya Ts. Noorhisham Tan Kofli

Ahli

Emel:

ntk@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Kejuruteraan Biokimia; Pengeluaran Bio - Produk Teknologi Fermentasi

Prof. Madya Ts. Dr. Darman Nordin
Ahli

Emel:

darman@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Spektroskopi; Biobahan Kejuruteraan

Dr. Peer Mohamed
Member

Emel:

peer@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Biojisim dan Biotenaga; Teknologi Fermentasi

Ts. Dr. Abdullah Amru Indera Luthfi
Ahli

Emel:

amru@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Teknologi Bioproses; Biorefineri, Pemprosesan Bioproduk, Rekabentuk Bioreaktor, Kejuruteraan Reaktor

Dr. Abbas Ismail
Ahli

Emel:

abbasbinismail@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Bioteknologi Enzim; Biologi Molekul; Kejuruteraan Bioproses

Lt. Dr. Azmi Fadziyana Mansor
Ahli

Emel:

afadziyana@ukm.edu.my

Penyelidikan:

Kejuruteraan Bioproses; Imobilisasi Enzim; Biopemangkin; Penukaran Biojisim

Untuk pertanyaan dan peluang kerjasama sila hubungi Ts. Dr. Ahmad Razi Othman di ahmadrazi@ukm.edu.my​