Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

 

Yuran dan Pembiayaan

Maklumat yuran boleh didapati di brosur prasiswazah UKM.

Yuran pengajian untuk pelajar tajaan dibayar terus kepada Universiti oleh badan penajaan. Pemegang biasiswa Universiti yang merangkumi yuran pengajian dianggap sebagai pelajar tajaan untuk tujuan ini. Pelajar yang membayar yuran mereka daripada dana mereka sendiri dianggap sebagai pembiayaan sendiri. Pelajar pembiayaan sendiri perlu membayar yuran mereka sepenuhnya semasa pendaftaran.

Skim Fellow dan biasiswa yang ditawarkan di peringkat universiti

Sila rujuk kepada:  http://www.ukm.my/pusatsiswazah/

Bantuan kewangan Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah tajaan MyBrain15

Sila layari laman web di http://www.moe.gov.my

Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) di bawah Program Pembangunan HRDF

Majikan yang berdaftar dengan PSMB dibenarkan untuk memohon geran latihan bagi yuran dan kos yang dibenarkan apabila pekerja warganegara Malaysia dihantar untuk kursus-kursus pembangunan diperingkat Sarjana dan PhD. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Pekeliling Majikan No.2/2008 dan layari laman web HRDF PSB di www.hrdf.com.my

Biasiswa Yayasan Sime Darby

Sila klik link ini:  http://www.eng.ukm.my/jurutera/files/Yayasan_Sime_Darby_Scholarship.pdf

Skim Bantuan Penyelidik Siswazah (GRA) Di bawah Skim Bantuan Siswazah Penyelidikan

Pelajar boleh mendapatkan bantuan kewangan berdasarkan kelulusan penyelia tertakluk kepada peruntukan projek penyelidikan. Imbuhan yang dibayar kepada pelajar yang sedang mengikuti program Sarjana dan Doktor Falsafah (PhD) di Universiti Kebangsaan Malaysia adalah masing-masing RM 1,800.00 sebulan dan RM2,000 sebulan.

Iklan untuk GRA

 

Peluang untuk Pembantu Penyelidik Siswazah  (GRA) disediakan bagi kerja-kerja penyelidikan berikut (sila klik link untuk maklumat lanjut):

 UKM-YSD Chair on Sustainable Development: Zero Waste Technology   

Optimal Inventory Policies for Multi-Echelon Supply Chain Systems with Multi-Lot for Lot Shipment Policies under Supply Disruption

Jawatan Penyelidikan lain, Pasca Doktoral atau kedudukan lain

(Tiada buat masa ini)

(currently not available)