Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

 

Pengerusi (Jabatan)


Waktu operasi:

Isnin – Khamis : 8:00 am – 01:00 pm; 02:00 pm – 05:00 pm

Jumaat : 8:00 am – 12:30 pm; 02:45 pm - 05:00 pm

Prof. Ts. Dr. Roszilah A. Hamid

Pengerusi | Jabatan Kejuruteraan Awam

roszilah@ukm.edu.my

Prof. Ir. Dr. Ahmad Ashrif A Bakar

Pengerusi | Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem

ashrif@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Masli Irwan Rosli

Pengerusi | Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

masli@ukm.edu.my

Ir. Dr. Zambri Harun

Pengerusi | Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

zambri@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Zulkifli Nopiah

Pengerusi | Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

zmn@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff

Pengerusi | Jabatan Seni Bina dan Alam Bina

wardahyusoff@ukm.edu.my