Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Engineering & Sustainability

Summer School (ES3)

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM

Peserta dapat merasai aktiviti berilmu dan menyeronokkan yang ditawarkan

HUBUNGI KAMI

Pejabat Mobiliti dan Kolaborasi (PMK)
Mobility and Collaboration Office
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi UKM, Selangor
Tel : +603-8921 7041 / 7137
Website: www.ukm/jurutera/summerschool/
Email: pmkfkab@ukm.edu.my