Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

 

Pusat Kecemerlangan - FKAB

Bakal Pusat Kecemerlangan - FKAB

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sistem Bersepadu dan Teknologi Kehadapan

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Elektronik dan Komunikasi Terkehadapan

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan Pintar

Pusat Seni Bina dan Alam Bina Inovatif