Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Pusat Kecemerlangan - (CoE)

Pusat Penyelidikan - (CoR)

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Elektronik dan Komunikasi Terkehadapan (PAKET)

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sistem Bersepadu dan Teknologi Kehadapan (INTEGRA)

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Bahan dan Pembuatan Pintar (MERCU)

Pusat Seni Bina dan Alam Bina Inovatif
(SeRAMBI)