Profesor Emeritus

YBhg. Prof. Emeritus Dr. Rakmi Abd Rahman

Bidang Kejuruteraan Kimia

YBhg. Prof. Emeritus Dr. Azah Mohamed

Bidang Kejuruteraan Sistem Kuasa

YBhg. Prof. Emeritus Dr. Che Husna Azhari

Bidang Pemprosesan Bahan Polimer