Fakulti Pendidikan

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)) #

RINGKASAN PROGRAM

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian dalam Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) adalah program yang bertujuan untuk melahirkan guru siswazah yang terlatih, dinamik, dan cekap untuk mengajar Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua dan dapat mempraktikkan pembelajaran sepanjang hayat.

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM / Asasi

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan
 • Perakaunan
 • Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
 • Usuluddin
 • Syariah
 • Bahasa Melayu / Tamil / Cina / Arab
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
 • Literature in English
 • Seni Visual

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

 dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI, lulus ujian dan diperaku dalam temu duga

atau

Calon Lepasan Program Asasi Undang-Undang / Asasi TESL

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Asasi Undang-Undang / Asasi TESL dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics
 

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

 dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI, lulus ujian dan diperaku dalam temu duga.

(Calon-calon yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan tiada jaminan penempatan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia selepas calon menamatkan pengajian).

Memiliki Diploma dalam bidang Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua atau Diploma Pengajian Bahasa Inggeris dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics

dan

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI, lulus ujian dan diperaku dalam temu duga.

atau

CALON A-LEVEL

Lulus A-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran berikut:

 • Sains Sosial / Sains / Undang-Undang / Perakaunan / Mekanikal

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI, lulus ujian dan diperaku dalam temu duga.

atau

Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM / Asasi – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:

 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
 • Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan
 • Perakaunan
 • Usuluddin
 • Syariah
 • Bahasa Melayu / Tamil / Cina / Arab
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
 • Literature in English
 • Seni Visual

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI, lulus ujian dan diperaku dalam temu duga.

atau

Calon Lepasan Asasi Undang-Undang / Asasi TESL – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat Asasi Undang- Undang dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI, lulus ujian dan diperaku dalam temu duga.

(Calon-calon yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan tiada jaminan penempatan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia selepas calon menamatkan pengajian).

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

SYARAT KHAS PROGRAM

STAM

APEL (A)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Additional Mathematics

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Melepasi tahap minimum ujian MEdSI, lulus ujian dan diperaku dalam temu duga.

(Calon-calon yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan tiada jaminan penempatan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia selepas calon menamatkan pengajian).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan / atau temu duga yang ditetapkan oleh fakulti.

(Calon-calon yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan tiada jaminan penempatan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia selepas calon menamatkan pengajian).

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 5331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603-8925 1391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?

GGGV1113 Social Media in Language Learning
SKBE 1003 Foundation English
SKBP 1013 Introduction to Language Studies and Linguistics
SKBE 1023 Structures in Context

SKVB 2013 English Phonetics and Phonology
GGGV 2123 Teaching of Listening and Speaking in an ESL Context
GGGV 2043 Methods in TESL
GGGV 2083 Psycholinguistics in Language Teaching

GGGV 3173 Sociolinguistic in Language Teaching
GGGV 3223 Teaching of Reading Skills in an ESL Context
GGGV 3243 Assessment in ELT
GGGV 3323 Teaching of Writing Skills in an ESL Context

GGGV 4113 Speech and Semantics in Language Learning and Teaching

GGGV1063 Approaches to Teaching Literature in English in Malaysia
GGGV2093 Teaching of Literature: Reading the Word and the World
SKBS2073 Malaysia in Narration
SKBS2183 Literature and the Media
SKBS2243 Drama in School
SKBS3113 Worlds in Contact
SKBS3133 E-Methods in Literary Production

MUET Band 4 (5 kredit)

 • LMCE1072 Academic Literacy
 • LMCE2092 Speak To Persuade
 • LMCE3071 Professional Communication

MUET Band 5 & 6 (5 kredit)

 • LMCE1082 Page To Stage
 • LMCE2103 Advanced Communication Project
Kenali Fakulti

Universiti Kebangsaan Malaysia adalah salah satu daripada lima universiti penyelidikan di Malaysia. Di peringkat global, ia berada di kedudukan 141 dalam ranking dunia Universiti QS. Persekitarannya yang sangat kompetitif menjamin pendidikan dan penyelidikan yang berkualiti dan inovatif. Komuniti yang bersemangat Universiti terdiri daripada pakar-pakar yang memenangi anugerah dalam pelbagai bidang dan juga pelajar yang berkelayakan dan berpengalaman dalam kegiatan akademik, kokurikulum, khidmat masyarakat dan kolej. Di Fakulti Pendidikan, anda akan dapat bekerjasama rapat dengan ahli fakulti pemenang anugerah kami yang sangat berpengalaman yang taat setia kepada pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang berkualiti memastikan pengalaman pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Anda akan mendapat akses ke ruang belajar pascasiswazah, makmal komputer dan ruang belajar aktif yang dirancang berdasarkan pedagogi abad ke-21, yang akan mendorong persekitaran pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar. Anda akan dapat menjalin hubungan yang bermakna dengan pelajar lain yang sangat terlibat, menyesuaikan diri dengan masalah pendidikan tempatan dan global dan mempunyai keupayaan untuk menjadi pemikir kritis, penyelesai masalah dan individu kreatif yang akan memajukan pendidikan kita ke masa depan.

Maklumat Fakulti

Kampus : Bangi, Selangor
Fakulti : Fakulti Pendidikan
Ijazah : Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajian Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)) #
Tempoh : 4 Tahun

Hubungi :
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-8921 6297 / 6237
Faks: +603-8925 4372
Emel: nadiahatiqah@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpendidikan

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik