Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)

RINGKASAN PROGRAM

Program Sarjana Muda Pengajian Islam (Al-Quran dan Sunnah) ditawarkan untuk mendorong pengajian ilmiah dalam bidang al-Quran, tafsir dan hadis. Program ini memberi peluang kepada pelajar sepenuh masa dan separuh masa di seluruh dunia untuk meneroka pengalaman pembelajaran yang bermakna dan memulakan penyelidikan yang menyumbang kepada pengembangan pengetahuan dan pemahaman. Program sarjana empat tahun itu menawarkan dua modul pembelajaran iaitu modul Tafsir (exegesis) dan Hadith (Tradisi). Anda akan mendapat pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang dapat dipindah milik yang membuka pelbagai pilihan dan laluan kerjaya.

Syarat Kemasukan
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

Tidak ditawarkan kepada lepasan Matrikulasi dan ASASI

STPMMATRIKULASIDIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus
Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STAM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STPM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Sijil Tinggi Agama (STAM), APEL (A)

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Tidak ditawarkan kepada calon Aliran Sains

STAMAPEL (A)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

dan

Sijil Perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

30/PER KREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang Anda Akan Pelajari
 • Metodologi al-Quran dan al-Hadith
 • Pengantar Qiraat dan Hafazan
 • Ulum al-Quran
 • Hafazan al-Quran I
 • Ulum al-Hadith
 • Rasm, Dabt dan Fawasil al-Quran
 • Hafazan al-Quran II
 • Pengajian Ilmu Qiraat
 • Manahij al-Mufassirin
 • (Methodology of Exegetes)
 • Manahij al-Muhaddithin
 • (Methodology of hadith scholar)
 • Tafsir Ayat Hukum
 • Hadith Hukum
 • Ilmu Takhrij
 • Shama’il Muhammadiyyah
 • Orientalis dan Ilmu Wahyu
 • Al-Quran dan sains
 • Tafsir Tahlili
 • Metodologi al-Qurra’
 • Estetika Dalam al-Quran
 • Tafsir Muqaran
 • Qasas Qurani
 • I’jaz al-Quran
 • Qira’at Shadhdhah
 • Teks Bukhari dan Muslim
 • Hadith Da’if dan Maudu’
 • Kajian Teks Sunan al-Arba’ah
 • Kajian Rijal al-Hadith
 • Hadith Fitan dan Malahim
 • Asbab Wurud al-hadith
 • Dirasat al-Asanid
 • Latihan Ilmiah
 • Pengajaran al-Quran terhadap Orang Kurang Upaya
 • Penyelewengan Dalam Tafsir al-Quran
 • Inovasi Pengajaran al-Quran
 • Kajian Tafsir dan Hadith Nusantara
 • Penyelewengan dalam Hadith
 • Kajian Mukhtalif al-Hadith
 • Kaedah berinteraksi dengan hadith-hadith Kutub Sittah
 • Kajian Tafsir dan Hadith Nusantara
 • Latihan Ilmiah
 • Penyelidikan / projek sarjana tahun akhir
Kenali Fakulti

Fakulti telah mengambil langkah berani untuk meningkatkan pengalaman belajar pelajar dengan melaburkan kemudahan dan sumber fizikal baru untuk memberi manfaat kepada semua. Kami mempunyai bilik seminar dan dewan kuliah yang canggih, akses IT percuma, bilik pembelajaran aktif dan perpustakaan. Kami juga sangat terhormat untuk berjaya membiayai projek endowmen dari banyak agensi dan alumni. Kami mempunyai ruang belajar yang dikenali sebagai Bilik al-Furqan di perpustakaan universiti dan Makmal Quran di Pusat Penyelidikan Pengajian Al-Quran dan Sunnah. Persatuan pelajar siswazah kami yang dikenali sebagai kelab JANNAH terbuka kepada semua pelajar dan ahli-ahli mempunyai akses kepada pelbagai aktiviti, perkhidmatan dan nasihat. Kelab ini memberi peluang kepada pelajar untuk bertemu dan mengembangkan kemahiran dan minat mereka.     

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Pengajian Islam
Ijazah: Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215350/ 3524
Faks: +603 89253902
E-mel: mto@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpi

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118173/ 8027/ 8456
Faks: +603 89118471
E-mel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik