Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)

RINGKASAN PROGRAM

Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) memberi tumpuan kepada teori dan amalan pengetahuan Syariah dengan pelajar yang kreatif, inovatif dan berfikiran global. Ia merangkumi perundangan Islam, muamalat, ekonomi dan pengurusan kekayaan. Ini adalah program yang diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) sejak tahun 1970. Dengan mempelajari Syariah, anda bukan sahaja akan mahir dalam bidang perundangan Islam, tetapi juga dapat meneroka bidang korporat, keusahawanan serta sains dan teknologi kerana program ini menawarkan tiga modul menarik, iaitu Undang-Undang Islam, Undang-Undang Perbandingan dan, Modul Muamalat dan Kewangan Islam.

Syarat Kemasukan
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

Tidak ditawarkan kepada lepasan Matrikulasi dan ASASI

STPMMATRIKULASIDIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus
Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STAM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STPM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Sijil Tinggi Agama (STAM), APEL (A)

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Tidak ditawarkan kepada calon Aliran Sains

STAMAPEL (A)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

dan

Sijil Perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

30/PER KREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang Anda Akan Pelajari
 • Sejarah dan Falsafah Perundangan Islam
 • Sistem Undang-undang di Malaysia
 • Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia
 • Institusi Kewangan Islam
 • Usul Fiqh I
 • Kajian Teks Syariah
 • Usul Fiqh II 
 • Fiqh Munakahat
 • Kaedah-kaedah Fiqh
 • Fiqh al-Mawarith
 • Astro Fiqh &  Kosmo fiqh
 • Persoalan Fiqh Semasa
 • Fiqh Jenayah                 
 • Sistem Kehakiman Islam
 • Undang-Undang Keluarga Perbandingan I
 • Undang-Undang Kontrak Perbandingan 1
 • Undang-Undang Jenayah Perbandingan 1
 • Undang2 Hak Asasi Menurut Islam dan sivil
 • Undang-Undang Acara Jenayah Perbandingan
 • Undang-Undang Keluarga Perbandingan II 
 • Undang-Undang Kontrak Perbandingan II
 • Undang-Undang Tanah Perbandingan
 • Undang-Undang Jenayah Perbandingan II
 • Undang-undang Pentadbiran Pusaka, Wasiat Dan Wakaf
 • Ekonomi Islam
 • Fiqh Mu’amalat I      
 • Fiqh Muamalat II 
 • Sistem Kewangan Islam
 • Pengurusan dan Pentadbiran zakat,  wakaf  dan baitulmal
 • Persoalan Kewangan Islam Semasa
 • Siyasah Syarciyyah 
 • Institusi Pemerintahan Islam                    
 • Latihan Ilmiah
 • Sistem Pemerintahan Islam                    
 • Ijtihad Semasa
 • Pengurusan dan Pentadbiran Halal di Malaysia
 • Undang-undang Perlembagaan dan pentadbiran Perbandingan
 • Undang-Undang Tort Perbandingan
 • Undang-Undang Perdagangan Di Malaysia
 • Undang-undang Keterangan Perbandingan   
 • Undang-Undang Acara Sivil Perbandingan
 • Sistem Kehakiman Perbandingan 
 • Undang-Undang Kanak Islam
 • Undang-undang Perbankan Islam dan Takaful di Malaysia
 • Undang-Undang Antarabangsa Perbandingan
 • Perbankan Islam dan takaful
 • Koperasi patuh syariah
 • Pengantar Perundangan Islam
 • Institusi pemerintahan Islam
 • Pengantar Astrofiqh & Kosmofiqh
 • Wasiat dan Hibah Dalam Islam
 • Mazhab Syafie dan Pengamalannya di Malaysia
 • Undang-Udang Keluarga Islam
 • Asas Perniagaan dan Pembiayaan dalam Islam
 • Ekonomi dan Kepenggunaan Islam
 • Pengantar Kewangan Islam
Kenali Fakulti

Fakulti Pengajian Islam terkenal dengan peluang-peluang  penyelidikan dan akses kepada sarjana tersohor. Di kampus yang indah, anda akan dapat bekerjasama rapat dengan pensyarah yang sentiasa bersedia untuk membimbing anda, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan rakan sebaya anda. Anda juga akan menyertai persatuan/kelab Shariah yang dikendalikan oleh pelajar dan ianya selalu penuh dengan aktiviti menarik.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Pengajian Islam
Ijazah: Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215350/ 3524
Faks: +603 89253902
E-mel: mto@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpi

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118173/ 8027/ 8456
Faks: +603 89118471
E-mel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik