Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)

RINGKASAN PROGRAM

Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah) distruktur berasaskan kajian-kajian Syariah, Teologi & Falsafah, Pengajian Al-Quran & Sunnah, Bahasa Arab & Tamadun, dan Dakwa & Kepimpinan. Untuk mempelajari kemahiran insaniah, pengajian ini merangkumi peluang untuk belajar kursus elektif, serta ujian teori yang membantu kita bagaimana untuk memahami dunia yang kompleks dan saling berkaitan. Anda akan beralih dari kajian umum di bidang ini pada tahun awal pengajian ke pilihan yang lebih khusus pada Tahun 2, Tahun 3 dan Tahun 4.

Fakulti sangat mementingkan pengajaran yang diterajui oleh penyelidikan, yang menggabungkan penyelidikan baru dan terkini ke dalam kurikulum dan memperkenalkan kepada anda pelbagai kemahiran berorientasikan penyelidikan dan projek-projek yang berasaskan penyelidikan. Anda juga berpeluang memohon untuk mengikuti program mobiliti /pertukaran pelajar bagi penempatan pengajian hingga satu semester di institusi pengajian tinggi lain di luar negara.

Syarat Kemasukan
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

Tidak ditawarkan kepada lepasan Matrikulasi dan ASASI

STPMMATRIKULASIDIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus
Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STAM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STPM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Sijil Tinggi Agama (STAM), APEL (A)

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Tidak ditawarkan kepada calon Aliran Sains

STAMAPEL (A)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

dan

Sijil Perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

30/PER KREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang Anda Akan Pelajari
 • Asas Keusahawanan dan Inovasi
 • Perniagaan Islam dan Undang- undang Jenayah
 • Akidah Muslim
 • Etika dan tasawuf
 • Bahasa Arab Praktikal
 • Yayasan Akademik Bahasa Arab
 • Komunikasi Akademik
 • Metodologi Dakwah
 • Kaedah Penyelidikan
 • Kajian Teks dan Teologi dan Falsafah
 • Pengenalan Falsafah
 • Logik Klasik dan Moden
 • Tamadun Islam dan Asia
 • Hubungan Etnik
 • Pengurusan dan Analisis Data
 • Hukum Ibadah dan Perkahwinan
 • Pengenalan Qiraat dan Menghafal
 • Bahasa Arab untuk Akademik Lanjutan
 • Komunikasi Tempat Kerja
 • Sejarah dan Tamadun Islam
 • Metodologi Al-Quran dan Al-Hadis
 • Pengajian Hadis
 • Falsafah Muslim
 • Pengajian Exegesis Al-Quran
 • Kerjaya Bahasa Arab
 • Ucapan Komunikasi
 • Ilmu Kalam
 • Ilmu tasawuf
 • Perbandingan Agama
 • Kajian mengenai The Sunnites
 • Pemikiran Islam Kontemporari
 • Kajian Ajaran Sesat Muslim
 • Dialog Antara Agama
 • Latihan Akademik

(Modul Usuluddin dan Perbandingan Agama)

 • Isu Akidah Muslim dalam Al-Quran dan Hadis *
 • Sekte Islam *
 • Mistisisme Perbandingan *
 • Kajian Agama Perbandingan *
 • Penafsiran Al-Quran mengenai Penciptaan *
 • Psikologi Agama *
 • Pengajian Al-Quran Kontemporari *
 • Kajian Akidah dan Pemikiran Muslim di Kepulauan Melayu *
 • Pengajian agama Yahudi dan Kristian *
 • Kajian Perintah Sufi *
 • Agama dalam Al-Quran dan Hadis *

(Modul Pemikiran dan Falsafah Islam)

 • Falsafah Agama *
 • Falsafah Akhlak dan Etika *
 • Pandangan Dunia Islam *
 • Pemikiran Gerakan Islam *
 • Epistemologi *
 • Falsafah Barat *
 • Falsafah Asia *
 • Hak Asasi Manusia dalam Islam *
 • Liberalisme dan Pluralisme Agama *
 • Falsafah Politik dan Kehidupan Sosial Islam *
 • Pemikiran kritikal *
 • Latihan Akademik
 • Industri Praktikal

(Modul Usuluddin dan Perbandingan Agama)

 • Pengajian Hadis Kontemporari *
 • Kajian Spiritualisme Muslim *
 • Kajian mengenai tasawuf dan falsafah Sunnite *
 • Antropologi dan Sosiologi Agama *
 • Kajian Buddhisme dan Sikhisme Hindu *
 • Kajian Konfusianisme, Taoisme dan Shinto *

(Modul Pemikiran dan Falsafah Islam)

 • Falsafah Minda *
 • Falsafah Pembangunan Islam *
 • Falsafah Kontemporari *
 • Pemikiran Futuristik Islam *
 • Islam dan Alam Sekitar *
 • Muslim dan Radikalisme *
 • Gerakan Feminisme Islam *
 • Islam dan Masyarakat Sivil *
Kenali Fakulti

Setiap fakulti mengadakan pelbagai aktiviti, dari sukan dalaman hingga luaran, kepimpinan, sukarelawan dan banyak lagi. Anda boleh melibatkan diri dalam pasukan pertandingan debat, program mentor mentee dan aktiviti keusahawanan. Anda boleh mewakili fakulti dalam bidang sukan, selain terlibat dengan bicara tuntas fakulti selama 3 minit dan persatuan pelajar prasiswazah bersama ahli-ahli persatuan yang lain. Anda juga dialu-alukan untuk terlibat dalam Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam Fakulti (PMFPI). Peluang tidak berkesudahan. Komuniti fakulti juga memberikan rasa kekitaan, bukan sahaja kepada ahli-ahli fakulti, tetapi juga kepada komuniti yang lebih luas di UKM, dan seterusnya.

Di Fakulti Pengajian Islam, anda dapat melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan bersama pelajar sekolah, aktiviti hari keluarga, membantu gelandangan dan sebagainya. Penglibatan dalam program pertukaran mobiliti juga penting, kerana ia membolehkan setiap pelajar membentuk pengalaman mereka sepanjang tempoh pengajian mereka di UKM dan tinggal sebentar di institusi pengajian tinggi lain, dan mempelajari kemahiran kepimpinan. Kesejahteraan anda adalah komponen penting dalam pengalaman anda sebagai pelajar. Sokongan kebajikan dan pengembangan sepanjang pengajian anda ditawarkan melalui Pusat Hal-ehwal Pelajar. Kakitangan juga akan menyokong anda dan memberi panduan kepada anda bagi mendapatkan perkhidmatan sokongan seperti Perkhidmatan Kaunseling, Sokongan Orang Kurang Upaya, dan Kesatuan Pelajar Universiti.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Pengajian Islam
Ijazah: Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215350/ 3524
Faks: +603 89253902
E-mel: mto@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpi

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118173/ 8027/ 8456
Faks: +603 89118471
E-mel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik