Fakulti Sains dan Teknologi

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik)

RINGKASAN PROGRAM

Tiada Maklumat

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM/ Asasi;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics / Engineering Physics
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry / Engineering Chemistry

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memiliki Diploma dalam bidang Sains dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; 

dan

 Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir;

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET). 

atau

 Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM / Asasi – (BUKAN TAHUN SEMASA) / A-Level 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM/ Asasi; 

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Physics / Engineering Physics
 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T

 dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Chemistry / Engineering Chemistry

 dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

STAM

APEL (A)

TIDAK DITAWARKAN KEPADA CALON STAM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

 Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian dan / atau temu duga yang ditetapkan oleh fakulti.

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

600

2,140

940

8,720

35/PER CREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang Anda Akan Pelajari
 • Asas Sains Makanan dan Pemakanan
 • Pengawetan Makanan
 • Amali Pengawetan Makanan
 • Amali Kimia Makanan
 • Kimia Makanan
 • Asas Keusahawanan dan Inovasi
 • Pengurusan dan Analitik Data
 • Mikrobiologi Asas
 • Komunikasi Efektif (C2)
 • Biologi Sel
 • Mechanics
 • Wave and Optics
 • Thermodynamics
 • Physics Laboratory IA
 • Physics Laboratory IB
 • Electricity and Magnetism
 • Mathematical Techniques I
 • Mathematical Techniques II
 • Applied Statistics
 • Kepimpinan dan Kreativiti (C4)
 • Pemikiran Kritikal dan Penyelesaian Masalah (C3)
 • Etika dan Profesional (C1)
 • Breakthrough English (MUET 2)
 • Bridging English (MUET 2)
 • Academic Interaction (MUET 2&3)
 • Academic Literacy (MUET 4)
 • Page to Stage (MUET 5&6)

Catatan: (*) kursus elektif

 • Pro-Talk English
 • Speak to Persuade
 • Advanced Communication Project
 • Mikrobiologi Makanan
 • Amali Analisis Makanan
 • Analisis Makanan
 • Amali Mikrobiologi Makanan
 • Pemakanan
 • Penilaian Sensori Makanan
 • Kualiti, Keselamatan & Perundangan Makanan
 • Pemakanan Semasa Kitaran Hidup
 • Amali Pemakanan
 • Penghayatan Etika dan Peradaban
 • Kaedah Pemisahan
 • Amali Analisis Kimia Makanan Lanjutan
 • Analisis Kimia Makanan Lanjutan
 • Biokimia
 • Komunikasi Perniagaan
 • Pembangunan Usahawan Mikro dan Kecil
 • Professional Communication
 • Pembangunan Produk Makanan
 • Teknologi Pemprosesan Makanan
 • Pengurusan Makanan Halal
 • Amali Pemprosesan Makanan
 • Komunikasi Saintifik
 • Rekabentuk Eksperimen dan Analisis Data Sains Makanan
 • Latihan Ilmiah I
 • Seminar
 • Falsafah dan Isu Semasa
 • Tanggungjawab Alam Sekitar (C5)
 • Sosial dan Kebertanggungjawaban (C6)
 • Corporate Storytelling (MUET 3)
 • Keusahawanan Sosial dan Inovasi
 • Teknousahawan Technopreneurship
 • Pemasaran Digital
 • Bioteknologi dan Ingredien Makanan
 • Pemakanan Lanjutan
 • Pemprosesan Produk Makanan Industri
 • Analisis Statistik Biologi
 • Toksikologi Makanan
 • Diet Terapi
 • Pensijilan Sistem GMP dan HACCP
 • Pengenalan Pengurusan Industri Makanan
 • Pemakanan Komuniti
 • Latihan Ilmiah II
 • Latihan Industri
Kenali Fakulti

Fakulti Sains & Teknologi (FST) adalah salah satu fakulti terbesar di UKM dan terkenal dengan pendidikan dan penyelidikan yang berkualiti, dan pensyarah yang merupakan tokoh terkenal dalam bidang masing-masing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Fakulti ini komited untuk menjadi pusat pendidikan dan penjana sains dan teknologi ke arah membentuk masyarakat yang berpengetahuan, dinamik, inovatif dan soleh. Ahli akademik FST diakui sebagai pakar dan penyelidik terkenal dalam bidangnya dan merupakan pendidik yang sangat berdedikasi. Anda akan mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan pelajar dari program lain di fakulti dan menikmati pelbagai aktiviti menarik di dalam dan di luar UKM melalui pelbagai kelab dan pertubuhan.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Sains dan Teknologi
Ijazah: Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89215421 / 5418
Faks: +603-89256086
Emel: masaliza@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fst

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik