Fakulti Sains dan Teknologi

Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik)

RINGKASAN PROGRAM

Tiada Maklumat

Syarat Kemasukan
Program Ijazah Pertama UKM Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

STPM

MATRIKULASI

DIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi; 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut: 

 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

 • Additional Mathematics / Mathematics 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Memiliki Diploma dalam bidang Sains dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00; 

dan 

Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir; 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET). 

atau 

Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM / Asasi / – (BUKAN TAHUN SEMASA) / A- Level 

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 atau setaraf pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi/ A-Level; 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM/ Asasi / A-Level dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics / Mathematics M / Mathematics T 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi / A-Level dalam mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B/Gred 4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut;

 • Additional Mathematics / Mathematics 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm Sesi Akademik 2020-2021 (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

STAM

APEL (A)

TIDAK DITAWARKAN KEPADA CALON STAM

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah; 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B/4B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran;

 • Mathematics / Additional Mathematics 

dan 

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF; 

dan 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dalam Malaysian University English Test (MUET); 

dan 

Lulus ujian dan / atau temu duga yang ditetapkan oleh fakulti.

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

600

2,140

940

8,720

35/PER CREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang Anda Akan Pelajari
 • Calculus I
 • Calculus II
 • Foundations in Mathematics
 • Linear Algebra
 • Introduction to Data and Probability
 • Computer Programming

 

 • Kalkulus I
 • Kalkulus II
 • Landasan Matematik
 • Aljabar Linear
 • Pengenalan kepada Data dan Kebarangkalian
 • Pengaturcaraan Komputer 
 • Calculus III
 • Mathematical Statistics
 • Statistical Technique
 • Survey and Sampling
 • Difference and Differential Equations
 • Introduction to Data Science
 • Kalkulus III
 • Statistik Matematik
 • Teknik Statistik
 • Tinjauan dan Pensampelan
 • Persamaan Beza dan Terbitan
 • Pengenalan Sains Data
 • Regression Analysis
 • Scientific Computing in Data Mining
 • Time Series Analysis
 • Operational Research I
 • Numerical Methods
 • Design of Experiment and Analysis
 • Final Year Research Project I

Industry Path

 • Statistical Modelling
 • Industrial Statistics
 • Social Statistics
 • Operational Research II)

Scholarly Path

 • Logistic Regression Analysis
 • Statistical Analysis from Resampling Perspectives
 • Selected Issues in Statistics
 • Statistical Thinking and Consultation)

 

 • Analisis Regresi
 • Penghitungan Saintifik dalam Perlombongan Data
 • Analisis Siri Masa
 • Penyelidikan Operasi I
 • Kaedah Berangka
 • Reka bentuk Uji kaji dan Analisis
 • Projek Penyelidikan Tahun Akhir I

Laluan Industri

 • Pemodelan Statistik
 • Statistik Industri Statistik Sosial
 • Penyelidikan Operasi II

Laluan Kesarjanaan

 • Analisis Regresi Logistik
 • Analisis Statistik Perspektif Pensampelan Semula
 • Isu-isu Pilihan dalam Statistik
 • Pemikiran Statistik & Perundingan
 • Applied Multivariate
 • Final Year Research Project II
 • Industrial Training

Industry Path

 • Medical Statistics

Scholarly Path

  • Statistical Inference
  • Stochastic Processes

 

 • Multivariat Gunaan
 • Projek Penyelidikan Tahun Akhir II
 • Latihan Industri

  (Laluan Industri: Statistik Perubatan)
  (Laluan Kesarjanaan: Pentaabiran Statistik, Proses Stokastik)

Kenali Fakulti

Fakulti Sains & Teknologi (FST) adalah salah satu fakulti terbesar di UKM dan terkenal dengan pendidikan dan penyelidikan yang berkualiti, dan pensyarah yang merupakan tokoh terkenal dalam bidang masing-masing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Fakulti ini komited untuk menjadi pusat pendidikan dan penjana sains dan teknologi ke arah membentuk masyarakat yang berpengetahuan, dinamik, inovatif dan soleh. Ahli akademik FST diakui sebagai pakar dan penyelidik terkenal dalam bidangnya dan merupakan pendidik yang sangat berdedikasi. Anda akan mempunyai banyak peluang untuk berinteraksi dengan pelajar dari program lain di fakulti dan menikmati pelbagai aktiviti menarik di dalam dan di luar UKM melalui pelbagai kelab dan pertubuhan.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Sains dan Teknologi
Ijazah: Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-89215421 / 5418
Faks: +603-89256086
Emel: masaliza@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fst

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik