Program Yang Ditawarkan

Calon boleh memilih bidang pengkhususan berikut:

Ekonomi

 • Ekonometrik
 • Ekonomi Gelagat
 • Ekonomi Fiskal dan Monetari
 • Ekonomi Pembangunan dan Komuniti
 • Ekonomi Pembangunan Sumber Manusia
 • Ekonomi Industri
 • Ekonomi Antarabangsa
 • Ekonomi Pelancongan dan Hospitaliti
 • Ekonomi Digital

Ekonomi Islam

 • Ekonomi Islam
 • Kewangan Islam
 • Perbankan Islam

Perakaunan

 • Akauntabiliti dan Kawalan Pengurusan
 • PelaporanKorporat
 • Tadbir Urus Korporat dan Integriti
 • Pencukaian
 • Undang-Undang Perniagaan
 • Modal Intelek
 • Pengauditan dan Perkhidmatan Jaminan
 • PerakaunanLestari
 • Sistem Maklumat Perakaunan
 • Perakaunan Sektor Awam
 • Perkhidmatan Perakaunan dan Kewangan

 Kewangan

 • Gelagat Kewangan
 • Teknologi Kewangan (Fintech)
 • Kewangan
 • Literasi Kewangan
 • Kewangan Islam
 • Pengurusan Risiko

Pengurusan

 • Kelakuan Organisasi
 • Pengurusan Strategik
 • Pengurusan Operasi dan Logistik
 • Pengurusan Pengetahuan
 • Pengurusan Data Raya
 • Perniagaan Global
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Kepimpinan
 • Pengurusan Perubahan
 • Pengurusan Stres dan Ergonomik
 • Etika dan Profesionalisma
 • Pengurusan Wakaf
 • Pemasaran Peruncitan
 • Pemasaran Perkhidmatan
 • Gelagat Pengguna
 • Pemasaran Digital

Keusahawanan

 • Keusahawanan
 • Pengurusan Inovasi
 • Keusahawanan Antarabangsa
 • Keusahawanan dan Perniagaan Sosial
 • Penciptaan Nilai
 • E-Keusahawanan

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
*Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja (termasuk bagi separuh masa)

Mod Pengajian: Kerja Kurus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
*Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja (termasuk bagi separuh masa)

Modul:

 • Ekonomi Monetari
 • Ekonomi Awam
 • Ekonomi Pembangunan
 • Ekonomi Sumber Manusia
 • Ekonomi Pertanian dan Gunaan
 • Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar
 • Ekonometrik
 • Ekonomi Islam
 • Ekonomi Industri**
 • EkonomiAntarabangsa**

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
*Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja (termasuk bagi separuh masa)
** Dikendalikan dalam Bahasa Inggeris

Modul:

 • PerbankanIslam**
  KewanganIslam**

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
*Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja (termasuk bagi separuh masa)
**Dikendalikan dalam Bahasa Melayu

Mod Pengajian: Kerja Kursus
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa
Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja

Mod Pengajian: Campuran (Kerja Kursus & Penyelidikan)
Bentuk Pendaftaran: Separuh Masa
Kuliah: Sabtu & Ahad

PROGRAM EKONOMI DAN PENGURUSAN

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

RINGKASAN  PROGRAM

KEHIDUPAN DI FAKULTI

Syarat Kemasukan

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

KEPERLUAN PROFISIENSI BAHASA INGGERIS

1. Calon antarabangsa dikehendaki memenuhi syarat penguasaan Bahasa Inggeris seperti berikut:

a) Mendapat keputusan TOEFL (550), IELTS (6) atau MUET (4) yang memenuhi skor atau keperluan band minimum yang ditetapkan oleh program; atau

b) Untuk program tertentu, calon dikehendaki menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika dia gagal mencapai tahap yang ditentukan oleh program, calon diwajibkan mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM) dalam jangka waktu maksimum dua (2) semester sebelum dia dibenarkan mendaftar program pengajian. Calon hendaklah mendaftar sebagai Pelajar Bukan Siswazah .

2. Fakulti / Institut boleh memberikan pengecualian kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam subperaturan (1) untuk calon antarabangsa yang:

a) akan menulis tesis / disertasi dalam bahasa Melayu / Arab;

b) mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana universiti tempatan yang diiktiraf oleh Senat; atau

c) berasal dari negara di mana bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi atau calon mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Calon boleh dikecualikan dari syarat-syarat yang dinyatakan dalam subperaturan (2), tetapi calon harus menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika calon gagal memperoleh tahap yang ditentukan oleh program, calon diminta untuk menghadiri dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM).

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,010

845

1,435

3,290

2,280

5,570

Separuh Masa

885

625

1,235

2,745

1,860

8,325

Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (Sepenuh Masa – min 3 sem; Separuh Masa – min 5 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Kakitangan

Sepenuh Masa

1,010

845

366/PER CREDIT

1855 + (366 X NO OF CREDITS)

845 + (366 X NO OF CREDITS)

20015++

Separuh Masa

885

625

366/PER CREDIT

1510 + (366 X NO OF CREDITS)

625 + (366 X NO OF CREDITS)

20480++

Bukan Kakitangan

Sepenuh Masa

1,010

845

477/PER CREDIT

1855 + (477 X NO OF CREDITS)

845 + (477 X NO OF CREDITS)

25010++

Separuh Masa

885

625

477/PER CREDIT

1510 + (477 X NO OF CREDITS)

625 + (477 X NO OF CREDITS)

25475++

Program Mod Kerja Kursus (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sarjana Ekonomi

Sepenuh Masa

1,010

420

2,860

4,290

3,280

7,570

Separuh Masa

885

200

1,430

2,515

1,630

7,405

Sarjana Ekonomi Islam

Sepenuh Masa

1,010

420

2,860

4,290

3,280

7,570

Separuh Masa

885

200

1,430

2,515

1,630

7,405

Sarjana Keusahawanan dan Inovasi

Sepenuh Masa

1,010

420

2,860

4,290

3,280

7,570

Separuh Masa

885

200

1,430

2,515

1,630

7,405

Sarjana Perakaunan

Sepenuh Masa

1,010

420

2,570

4,000

2,990

6,990

Separuh Masa

885

200

1,285

2,370

1,485

6,825

Selain daripada program yang disebutkan di atas

Sepenuh Masa

1,010

420

1,435

2,865

1,855

4,720

Separuh Masa

885

200

1,235

2,320

1,435

6,625

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,410

955

3,200

5,565

4,155

9,720

Separuh Masa

1,285

685

2,500

4,470

3,185

14,025

Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (Sepenuh Masa – min 3 sem; Separuh Masa – min 5 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,410

955

597/PER CREDIT

2365 + (597 X NO OF CREDITS)

955 + (597 X NO OF CREDITS)

31140++

Separuh Masa

1,285

685

597/PER CREDIT

1970 + (597 X NO OF CREDITS)

685+ (597 X NO OF CREDITS)

31575++

Program Mod Kerja Kursus (Sepenuh Masa – min 2 sem; Separuh Masa – min 4 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sarjana Ekonomi

Sepenuh Masa

1,410

530

5,900

7,840

6,430

14,270

Separuh Masa

1,285

260

2,950

4,495

3,210

14,125

Sarjana Ekonomi Islam

Sepenuh Masa

1,410

530

5,900

7,840

6,430

14,270

Separuh Masa

1,285

260

2,950

4,495

3,210

14,125

Sarjana Keusahawanan dan Inovasi

Sepenuh Masa

Separuh Masa

1,285

260

2,950

4,495

3,210

14,125

Sarjana Perakaunan

Sepenuh Masa

1,410

530

5,320

7,260

5,850

13,110

Separuh Masa

1,285

260

2,660

4,205

2,920

12,965

Selain daripada program yang disebutkan di atas

Sepenuh Masa

1,410

530

3,200

5,140

3,730

8,870

Separuh Masa

1,285

260

2,500

4,045

2,760

12,325

Yuran tidak termasuk Personal Bond dan Visa Reference (VDR)
** Yuran tertakluk kepada perubahan semasa

Kenapa Memilih Program Ini?
 • Temui potensi penuh anda sebagai penyelidik yang berdikari melalui kerjasama yang rapat dengan ahli fakulti kami yang berpengalaman dan bersedia untuk menyelia sepanjang pengajian anda.
 • Mengambil bahagian dalam pelbagai projek yang berasaskan penyelidikan makmal atau kerja lapangan (hospital atau komuniti). Ini dapat membantu untuk mengembangkan minat yang mendalam terhadap bidang penyelidikan anda.
 • Graduan kami mempunyai pengetahuan dan kemahiran penyelidikan yang diperlukan untuk memupuk perkembangan kerjaya dalam bidang akademik atau sains farmasi asas / gunaan yang memerlukan saintis yang berkepakaran profesional dalam penyelidikan dan pembangunan.
 • Peluang untuk menyertai persatuan siswazah dengan manfaat seperti memperluaskan jaringan, perkembangan kerjaya, dan pelbagai peluang pembelajaran.
Cara Memohon
 1. Calon perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui: http://www.ukm.my/join/
 2. Pengambilan untuk mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari berikutnya) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September).
 3. Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat bila-bila masa sepanjang tahun.
 4. Tempoh untuk program Sarjana memerlukan 2 hingga 4 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 4 hingga 8 semester untuk pengajian secara sambilan dan untuk program Doktor Falsafah adalah 6 hingga 12 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 8 hingga 14 semester untuk pengajian secara sambilan.
Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Ijazah: Sarjana Perdagangan; Sarjana Perakaunan; Sarjana Ekonomi; Sarjana Ekonomi Islam; Sarjana Keusahawanan dan Inovasi; Sarjana Pentadbiran Awam dan Kepimpinan

Tempoh:

 1. Program Penyelidikan & Mod Campuran – Sepenuh Masa (Min 6 Semester) / Separuh Masa (Min 8 Semester)

Hubungi
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603-89215775/ 3750
Faks: +603-89251821
Emel: ako@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fep

Contact Us

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118468 / 8389
Faks: +603 89118471 
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

YuranSetahunDua Tahun (Indonesian Sahaja) 
Yuran Pemprosesan1,000.001,140.00
Pas Pelajar60.00120.00
Yuran Visa (mengikut negara – tidak melebihi RM 50)50.00 (max)30.00
Ikad50.00100.00
eVAL150.00150.00
Cukai Perkhidmatan (6%)78.6077.40
Insurans EMGS400.00400.00
Jumlah:1788.602017.40

Ringgit Malaysia (RM) Sahaja

Personal Bond    
RM 2000
CanadaBurkina Faso BurundiDemocraticGuinea-Bissau GhanaNigeria Rwanda Western Sahara
USACameroonCongoLiberiaDjibouti
ColombiaCentral African RepublicCote D’IvoireMaliEquatorial Guinea Ethiopia
AngolaRepublic Congo RepublicEritreaMozambique 
RM 1500
Saudi ArabiaBritish C.IEuropePortugal C.IVietnam
AfricaBruneiIranTaiwan 
AustraliaChinaIraqTunisia 
RM 1000
JapanSouth KoreaMacaoHong Kong 
RM 750
BangladeshPhillipinesIndiaMyanmarNepal
PakistanSri Lanka   
RM 500
Indonesia    
RM 300
Thailand    
RM 200
Singapore    
RM 1500
Yuran untuk negara lain

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik