Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Fizik

Fizik adalah satu bidang ilmu sains yang mengkaji sifat, gerakan, tingkah laku, daya dan tenaga jirim. Ilmu pengetahuan fizik membongkar hukum-hukum tabii bagi menerangkanketertiban alam, daripada perilaku zarah yang seni sehinggalah kitar hayat bintang yang bertaburan di langit. Dengan mempelajari Fizik, para pelajar akan cekap dan mahir dalam menggunakan pengetahuan fizik secara saintifik dan profesional yang setara dengan perkembangan sains pada masa kini. Program Fizik pada asalnya adalah Jabatan Fizik di Fakulti Sains (FS). Jabatan Fizik adalahsalah satu Jabatan terawal yang ditubuhkan, bersama dengan penubuhan UKM sendiri pada Mei 1970. Pada tahun 1983, Jabatan Fizik kemudian berada di bawah Fakulti Sains Fizis dan Gunaan (FSFG). Pada tahun 1999, FSFG bersama tiga fakulti lain bergabung untuk membentuk satu fakulti, iaitu Fakulti Sains dan Teknologi (FST). Sekarang, di bawah penstrukturan baru FST, Program Fizik merupakan salah satu daripada tiga Program di dalam Jabatan Fizik Gunaan (JFG).

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof. Dato' Dr. Roslan bin Abd Shukor

Superkonduktor Suhu Tinggi/Fizik Suhu Rendah
(ras@ukm.edu.my)

Prof. Madya. Dr. Noor Baa'yah binti Ibrahim

Filem Nipis Magnet (baayah@ukm.edu.my)

Prof. Madya. Dr. Muhammad Hafizuddin bin Hj Jumali

Fizik Bahan - Pembelauan Sinar-X
(hafizhj@ukm.edu.my)

Prof. Madya. Dr. Yap Chi Chin

Elektronik Organik dan Filem Nipis (ccyap@ukm.edu.my)

Ketua Program

Prof. Madya. Dr. Nur Adlyka binti Ainul Annuar

Astronomi dan Astrofizik (adlyka@ukm.edu.my)

Prof. Madya. Ts. Dr. Nurul Shazana binti Abdul Hamid

Cuaca angkasa, Ionosfera Bumi, Medan geomagnet, Analisis gempa, Analisis fraktal
(zana@ukm.edu.my)

Dr. Rozidawati binti Awang

Teknologi filem nipis plasma (rozida@ukm.edu.my)

Dr. Zalita binti Zainuddin

Seramik - dielektrik, elektrolit
(zazai@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Amir Radhi bin Othman

Superkapasitor, Fizik Sinaran dan Optik Kuantum (maro@ukm.edu.my)

Dr. Fatin Saiha binti Omar

Bahan nano, Elektrokimia (fatinsaiha@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Narizee bin Mohd Nasir

Optoelektronik, Fotonik, Gentian Optik
(narizee@ukm.edu.my)

Dr. Anuar bin Alias

Fizik teori, Kenisbian Am, Tetangsi dan Bran (anuaralias@ukm.edu.my)

Dr. Muslizainun binti Mustapha

Teknologi Tenaga Suria (muslizainun@ukm.edu.my)

Dr. Muhammad Asif Ahmad Khushaini

Pengkomputeran, Optik, Plasmonik (asif@ukm.edu.my)

En. Wan Mohd Aimran bin Wan Mohd Kamil

Astronomi dan Astrofizik (wanaimran@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik