Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Sains Makanan dan Pemakanan

Makanan dan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Makanan yang berkhasiat dan berkualiti tinggi bukan sahaja penting untuk pembangunan negara dengan rakyat yang sihat tetapi juga merupakan faktor persaingan dalam ekonomi global dan seterusnya mempertingkatkan pendapatan negara. Program Sains Makanan dan Pemakanan menggabungkan aspek sains makanan dan aspek pemakanan. Sains makanan memberi tumpuan kepada pengeluaran, pemprosesan, pengawetan, pemasaran dan kualiti makanan. Pemakanan pula memfokus kepada pengambilan makanan dan penggunaan nutrien. Paduan kedua-dua aspek ini boleh menghasilkan produk makanan yang berkhasiat dan berkualiti secara terancang dan dinamik.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof Ts Dr Mohamad Yusof Bin Maskat

Pemprosesan Makanan
(yusofm@ukm.edu.my)

Prof Ts Dr Wan Aida Binti Wan Mustapha

Makanan Fungsian, Analisis dan Kimia Makanan
(wanaidawm@ukm.edu.my)

Prof Dr Sahilah Binti Abd Mutalib

Sains Halal dan Mikrobiologi Makanan
(sahilah@ukm.edu.my)

Prof Madya Ts Dr Saiful Irwan Bin Zubairi

Kejuruteraan Kimia dan Pemprosesan Makanan
(saiful-z@ukm.edu.my)

Prof Madya Dr Lim Seng Joe

Makanan Kefungsian, Analisis dan Kimia Makanan
(joe@ukm.edu.my)

Prof Madya Dr. Mohd Shazrul Fazry Bin Sa`ariwijaya

Biokimia Molekul dan Bioteknologi Makanan
(shazrul@ukm.edu.my)

Dr Zalifah Binti Mohd Kasim

Pemakanan Komuniti, Penilaian Sensori Makanan
(zalifah.kasim@ukm.edu.my)

Dr Salma Binti Mohamad Yusop

Teknologi Daging, Sensori dan Penilaian Pengguna
(salma_my@ukm.edu.my)

Dr Norlida Binti Mat Daud

Biokimia Pemakanan (norlida.daud@ukm.edu.my)

Dr Arnida Hani Binti Teh

Nutrigenomik
(arnida@ukm.edu.my)

Dr Hafeedza Binti Abd Rahman

Fitokimia dan Metabolomik
(hafeedzarahman@ukm.edu.my)

Dr Noor Soffalina Binti Sofian Seng

Emulsi Makanan, Teknologi Lipid (soffalina@ukm.edu.my)

Ts. Dr Noorul Syuhada Binti Mohd Razali

Pembungkusan dan Kualiti Jangka Hayat Makanan
(nurulaqilah@ukm.edu.my)

Dr Haslaniza Binti Hashim

Penyahasidan dan Pemprosesan makanan
(haslaniza@ukm.edu.my)

Dr Nurul Aqilah Binti Mohd Zaini

Bioteknologi Makanan, Teknologi Fermentasi
(darfizzi@ukm.edu.my)

Dr Mohamed Yusuf Bin Mohamed Nazir

Bioteknologi Mikrob dan Teknologi Fermentasi
(yusufnazir@ukm.edu.my)

Dr Nurfatimah Binti Mohd Thani

Kejuruteraan Makanan
(nurfatimah@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik