Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan

Program ini digubal untuk menghasilkan graduan yang berpengetahuan dalam bidang sains makanan dan pengurusan perniagaan. Kedua-dua aspek ini penting dalam industri makanan yang melibatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan serta aktiviti pengurusan yang merangkumi pengendalian, pembelian dan pemasaran, peraturan dan undang-undang syarikat, pemantauan serta kawalan kos. Sebahagian daripada kursus diambil di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dan diharap mampu memberi daya saing kepada pelajar dalam dunia pekerjaan. Graduan lulusan program ini akan dilengkapi dengan kemahiran mengurus dan kepakaran teknikal berkaitan dengan industri makanan. Oleh itu graduan ini boleh membantu meningkatkan keberkesanan aktiviti pengeluaran makanan serta pengurusan sama ada di peringkat industri besar atau industri kecil sederhana (SME), berkaitan dengan makanan.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4
(Penempatan Industri)

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof Ts Dr Mohamad Yusof Bin Maskat

Pemprosesan Makanan
(yusofm@ukm.edu.my)

Prof Ts Dr Wan Aida Binti Wan Mustapha

Makanan Fungsian, Analisis dan Kimia Makanan
(wanaidawm@ukm.edu.my)

Prof Dr Sahilah Binti Abd Mutalib

Sains Halal dan Mikrobiologi Makanan
(sahilah@ukm.edu.my)

Prof Madya Ts Dr Saiful Irwan Bin Zubairi

Kejuruteraan Kimia dan Pemprosesan Makanan
(saiful-z@ukm.edu.my)

Prof Madya Dr Lim Seng Joe

Makanan Kefungsian, Analisis dan Kimia Makanan
(joe@ukm.edu.my)

Prof Madya Dr. Mohd Shazrul Fazry Bin Sa`ariwijaya

Biokimia Molekul dan Bioteknologi Makanan
(shazrul@ukm.edu.my)

Dr Zalifah Binti Mohd Kasim

Pemakanan Komuniti, Penilaian Sensori Makanan
(zalifah.kasim@ukm.edu.my)

Dr Salma Binti Mohamad Yusop

Teknologi Daging, Sensori dan Penilaian Pengguna
(salma_my@ukm.edu.my)

Dr Norlida Binti Mat Daud

Biokimia Pemakanan (norlida.daud@ukm.edu.my)

Dr Arnida Hani Binti Teh

Nutrigenomik
(arnida@ukm.edu.my)

Dr Hafeedza Binti Abd Rahman

Fitokimia dan Metabolomik
(hafeedzarahman@ukm.edu.my)

Dr Noor Soffalina Binti Sofian Seng

Emulsi Makanan, Teknologi Lipid (soffalina@ukm.edu.my)

Ts. Dr Noorul Syuhada Binti Mohd Razali

Pembungkusan dan Kualiti Jangka Hayat Makanan
(nurulaqilah@ukm.edu.my)

Ts. Dr Haslaniza Binti Hashim

Penyahasidan dan Pemprosesan makanan
(haslaniza@ukm.edu.my)

Dr Nurul Aqilah Binti Mohd Zaini

Bioteknologi Makanan, Teknologi Fermentasi
(darfizzi@ukm.edu.my)

Dr Mohamed Yusuf Bin Mohamed Nazir

Bioteknologi Mikrob dan Teknologi Fermentasi
(yusufnazir@ukm.edu.my)

Dr Nurfatimah Binti Mohd Thani

Kejuruteraan Makanan
(nurfatimah@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik