Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Berita Utama

Majlis Penyerahan Tugas Perkhidmatan Unit Tindakan Kerja (MALBAT) Kampus Kuala Lumpur

Unit Tindakan Kerja (MALBAT) Kampus Kuala Lumpur (KKL) telah diwujudkan sejak tahun 1997 selari dengan penubuhan Hospital Universiti Kebangsaaan Malaysia (HUKM). Peranan dan tanggungjawab MALBAT

Peruntukan RM38 juta untuk peningkatan perkhidmatan HCTM

HCTM telah ditubuhkan dan beroperasi pada 1 Julai 1997 dan sehingga kini telah 21 tahun memberikan khidmat kepada masyarakat awam di Malaysia. Di usia 21

Polisi Tempat Letak Kenderaan Kakitangan Zon Cheras, Kampus Kuala Lumpur

Berdasarkan hasil tinjauan kepada kakitangan di Zon Cheras Kampus Kuala Lumpur pada bulan Mac 2018, sebanyak 84% warganya telah mencadangkan agar polisi tersebut dikaji semula.