Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

Bahagian Keselamatan (Kampus Kuala Lumpur)

Encik Khairulisham Bin Mat

Bahagian Keselamatan (Kampus Kuala Lumpur)
Tingkat LG, Blok Klinikal, Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Kampus Kuala Lumpur UKM, Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur