PEJABAT PRO NAIB CANSELOR KAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Islam(Kampus Kuala Lumpur)

Prof. Dr. Rohaizak Muhammad


Encik Hasrizal Hasan

  •  
  •  03-91455519
  •  hasrizal@ppukm.ukm.edu.my

Encik Mohd Sanusi Mustafa

  •  
  •  03-91455518/6873
  •  nuc@ppukm.ukm.edu.my